Εφημερίες γιατρών στα νοσοκομεία

Αριθμός πρωτ: 9313
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Εφημερίες γιατρών στα νοσοκομεία.

Το σοβαρό πρόβλημα της διευθέτησης των εφημεριών των νοσοκομείων επιβάλει την άμεση και οριστική επίλυση του από την Κυβέρνηση, ενόψει της επικείμενης εφαρμογής του νέου μειωμένου ωραρίου από τους γιατρούς, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επειδή τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων και στην εξυπηρέτηση των ασθενών αναμένεται να είναι πολλά, καθώς η αδράνεια του Υπουργείου για την έγκαιρη αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού ζητήματος είναι χαρακτηριστική, όπως και η καθυστέρηση κατάθεσης ολοκληρωμένης πρότασης για τις εφημερίες.
Επειδή παρά τις επανειλημμένες Ερωτήσεις μου για την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του σοβαρού ζητήματος των εφημεριών στα νοσοκομεία της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της χώρας, δεν έγινε τίποτα μέχρι σήμερα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εάν προτίθεται να κάνει δεκτή την απόφαση των νοσοκομειακών γιατρών για την εφαρμογή του νέου μειωμένου ωραρίου σχετικά με τις εφημερίες που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια μέτρα προτίθεται να πάρει προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμή λειτουργία των νοσοκομείων από τις εφημερίες των γιατρών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης