Ηλεκτρονική παρακολούθηση εργαζομένων

Αριθμός πρωτ: 6452
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/3/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
3) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική παρακολούθηση εργαζομένων.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Επίτροπο Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η παρακολούθηση τηλεφωνημάτων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρόσβασης στο Διαδίκτυο των εργαζομένων, ενώ τα στοιχεία μπορούν να διατηρούνται από τους εργοδότες για διάστημα μέχρι τρεις μήνες
Σύμφωνα με τις γενικές αρχές της σχετικής οδηγίας, δεν επιτρέπεται η μυστική παρακολούθηση, παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου αυτό προβλέπεται από νόμο στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. για τον εντοπισμό συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας ή για τη διαφύλαξη σημαντικών δημοσίων συμφερόντων όπως η εθνική ασφάλεια.
Παράλληλα, ο εργοδότης υποχρεούται να δώσει στους εργαζόμενους μια σαφή και ακριβή δήλωσή του όσον αφορά στην παρακολούθηση, ενώ από την άλλη ο εργαζόμενος θα έχει πρόσβαση στα αρχεία των εργοδοτών προκειμένου να γνωρίζει ποια προσωπικά του στοιχεία κατέχει ο εργοδότης.
Επειδή η Πολιτεία οφείλει να προστατεύει, όχι μόνο τα δικαιώματα αλλά και την προσωπικότητα των εργαζομένων για να μη γίνονται έρμαιο στα χέρια κανενός εργοδότη, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο ίδιο το Δημόσιο, προς χάριν σκοπιμοτήτων κάθε μορφής.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Με ποια επιπλέον μέτρα προτίθενται να διασφαλίσουν την προστασία των εργαζομένων από την ηλεκτρονική παρακολούθησή τους από τους εργοδότες, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να γίνει με τον περιορισμό της πρόσβασης σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του Διαδικτύου και όχι με την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων και την τιμωρία τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης