Ηράκλειο – Οργανωμένος Αρχαιολογικός Τόπος

Αριθμός πρωτ: 532
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Ηράκλειο – Οργανωμένος Αρχαιολογικός Τόπος

Σύμφωνα με την 6525/7-5-1965 Απόφαση ΥΠ.ΠΟ. (ΦΕΚ 360Β’/1965) η περιοχή του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης έχει κηρυχθεί «Οργανωμένος Αρχαιολογικός Τόπος»
Στο Ηράκλειο, μετά από επίπονη διεργασία και κοινωνική διαβούλευση, έχει οριστικοποιηθεί και καθοριστεί η «περιοχή Ανάπλασης» της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου, με την υπ’ αριθμόν 9582/1987/7.4.2000 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ’ 236).
Για την ίδια περιοχή, έχει εγκριθεί και η Προκαταρκτική Πρόταση Ανάπλασης της Παλιάς Πόλης Ηρακλείου με την υπ’ αριθμόν 45145/10-1-2002 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 89 τ.Δ’ 12-2-2002).
Σύμφωνα με την Απόφαση αυτή, όλα τα θέματα επεμβάσεων, προστασίας και ανάπλασης της περιοχής, καλύπτονται από την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου – ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠ.ΠΟ. και η διαδικασία που επιβάλλεται για την έγκριση της κάθε επέμβασης, ξεκινά από τους μελετητές ή τους ενδιαφερόμενους, επεξεργάζεται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου, εισάγεται στη Δια-υπουργική Επιστημονική Επιτροπή και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, για να προωθηθεί στα Υπουργεία.
Σε σχέση με το master plan που προωθεί ο ΟΛΗ για το λιμάνι του Ηρακλείου καμιά από τις προβλεπόμενες παραπάνω ενέργειες δεν έγινε.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν το ΥΕΝ και ο ΟΛΗ είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν εντός του προαναφερθέντος πλαισίου ή έχουν τις δικές τους αυτόνομες λειτουργίες καταπατώντας κάθε αρχή μιας ευνομούμενης πολιτείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ