Η προοπτική της Ελλάδας και το χρέος των απανταχού Ελλήνων

Η προοπτική της Ελλάδας και το χρέος των απανταχού Ελλήνων

του Μανόλη Σοφ. Στρατάκη
Βουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ν. Ηρακλείου

Η οραματική έμπνευση του Ανδρέα Παπανδρέου πριν από 20 χρόνια, για τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου που θα ενεργοποιεί τους απανταχού της γης Έλληνες, βρίσκει κάθε μέρα και περισσότερο τη δικαίωσή της.

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός αλλά και η συνέχεια με την σημαντική πρωτοβουλία ίδρυσης του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) αποτελούν τη βάση για μια ουσιαστική αξιοποίηση των δυνάμεων του Ελληνισμού εντός και εκτός Ελλάδος και την επίτευξη των κοινών στόχων.

Η πρόσφατη πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής για τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο για τρεις μέρες της ετήσιας έκθεσης του ΣΑΕ, αποτελεί μια ακόμη κατάκτηση.

Η ανάγκη συνέχισης και βελτίωσης των κοινών προσπαθειών για συνεργασία όλων των δυνάμεων του ελληνισμού, επιβάλει το επόμενο βήμα, που πρέπει να είναι η έκφραση των απανταχού Ελλήνων μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Στην κατεύθυνση αυτή είναι θετικό που η Κυβέρνηση πήρε πίσω το προσχέδιο νόμου που είχε φέρει στην Επιτροπή και είναι επίσης παρήγορο ότι όλοι συμφωνούμε πως πρέπει να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση, για να δούμε πως οι Έλληνες απανταχού της γης μπορούν να εκφραστούν στο ελληνικό Κοινοβούλιο ακόμη και με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς.

Η ετήσια έκθεση του 2007 του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού δείχνει το ενδιαφέρον των απανταχού Ελλήνων σε σχέση με το τι θα γίνει στο μέλλον, τις αγωνίες και τον προβληματισμό τους στα πολύ σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν, όπως αυτά της παιδείας, της εκπαίδευσης της ελληνομάθειας, τα θέματα πολιτισμού, της νεολαίας, της υγείας, του περιβάλλοντος κλπ. και υπενθυμίζει την υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να τα αντιμετωπίσει.

Τα κυρίαρχα ζητήματα που άπτονται των εθνικών μας θεμάτων, της παιδείας, του πολιτισμού, της νεολαίας, της ασφάλισης, της υγείας, της περίθαλψης κλπ. αποτελούν πρόκληση και απαιτούν την ανάπτυξη κοινών δράσεων για να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και σωστά.

Για την παιδεία, είναι γεγονός ότι πρέπει να αξιοποιηθούν πρότυπα όπως το Σαχέτι, το Ευρωπαϊκό Σχολείο, τα Charter Schools, τα σχολεία του Μόντρεαλ κ.λ.π. προσαρμοσμένα στα δεδομένα κάθε περιοχής , και η αξιοποίηση των προτύπων αυτών θα είναι ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα σε σχέση με την κατάκτηση των στόχων σε ότι αφορά την ελληνομάθεια και την παιδεία.
Για τον πολιτισμό είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια και όπως οι απανταχού Έλληνες βοήθησαν την ανάπτυξη της Ελλάδας, τον περασμένο κυρίως αιώνα, με την εισαγωγή του μεταναστευτικού συναλλάγματος, ήρθε η ώρα να βοηθηθεί ξανά ο Ελληνισμός, εντός και εκτός Ελλάδος, με την εξαγωγή του ελληνικού πολιτισμού, και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας γιατί τότε μόνο θα μπορέσουμε να παίξουμε ενεργό ρόλο στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης.

Μία κοινή αναβαθμισμένη πορεία των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδας θα δώσει άλλη προοπτική αλλά και θα αποτελέσει προωθητική δύναμη για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.