Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

Αριθμός πρωτ: 13560
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
2) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί σχέδιο για τη σύνταξη Οδικού Χάρτη για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, ο οποίος θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη χάραξη της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεδομένου ότι η αυξημένη δραστηριότητα στις ευρωπαϊκές θάλασσες οδηγεί σε ανταγωνισμό συμφερόντων μεταξύ διαφόρων τομέων, όπως η ναυτιλία, οι θαλάσσιες μεταφορές, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, τα λιμάνια, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες και απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την Θαλάσσια Πολιτική, όπως αναφέρει σε σχετική έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επειδή, σύμφωνα με την Επιτροπή, ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός θα παρέχει ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα, θα ενοποιήσει τους εθνικούς χωροταξικούς σχεδιασμούς στη θάλασσα και θα προσελκύσει νέες επενδύσεις.
Επειδή ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός έχει και περιβαλλοντική διάσταση, πέρα όλων των άλλων, καθώς η κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να μετατοπίσει τις θαλάσσιες δραστηριότητες και να προκαλέσει αλλοίωση συστημάτων, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες.
Επειδή ο τομέας της ναυτιλίας στη χώρα μας αποτελεί μια από τις ατμομηχανές της εθνικής μας οικονομίας και η Κρήτη, ως παραδοσιακή δύναμη στον τομέα αυτό, έχει πολλά να επωφεληθεί, αλλά και να συμβάλλει στη δημιουργία μιας νέας δυναμικής,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν και ποιες πρωτοβουλίες θα πάρουν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σχεδιασμό του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, προκειμένου η χώρα μας να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, στην ήδη σημαντική παρουσία της στη ναυτιλία, αλλά και να δημιουργηθούν νέες προοπτικές για το μέλλον.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης