Θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ατυχημάτων ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Αριθμός πρωτ: 295
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ατυχημάτων ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Έχει παρέλθει πλέον πάνω από ένας χρόνος από την βύθιση του κρουαζιερόπλοιου Sea Diamond στο βυθό της Σαντορίνης και δεν έχει γίνει η απάντληση των καυσίμων και των άλλων ρυπογόνων ουσιών που βρίσκονται στο ναυάγιο, γεγονός που πρέπει να προηγηθεί κάθε άλλης ενέργειας, όπως συστήνουν οι ειδικοί.
Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ισχύσει και στην Ελλάδα η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και η πλοιοκτήτρια εταιρεία του Sea Diamond πρέπει να καταβάλει στο ελληνικό δημόσιο το πρόστιμο (συνολικού ύψους άνω τον 4,1 εκατ. ευρώ ),καθώς και πρόστιμο ύψους 8,804 ευρώ για κάθε μέρα που δεν κατατίθεται σχέδιο απάντλησης.
Επειδή μετά και το πρόσφατο ατύχημα της προσάραξης σε ξέρα κοντά στις Οινούσσες, του πλοίου «Θεόφιλος» απαιτείται η προώθηση μιας δυναμικής στρατηγικής για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ατυχημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της χώρας μας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Ποιες ενέργειες και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει άμεσα προκειμένου να εφαρμοστεί και στη χώρα μας η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» για την περίπτωση του Sea Diamond καθώς και για το αν έχουν καταβληθεί μέχρι τώρα τα οφειλόμενα ποσά της πλοιοκτήτριας εταιρείας στο ελληνικό δημόσιο.
2) Εάν προτίθεται να προβεί στη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ατυχημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη χώρα μας.
3) Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τον καθορισμό της εταιρείας η οποία θα προβεί στην απάντληση των καυσίμων και των άλλων ρυπογόνων ουσιών από το ναυάγιο του Sea Diamond αλλά και την ανέλκυσή του, προκειμένου να μην υποστεί η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σαντορίνης και της βόρειας Κρήτης τις επιπτώσεις από τη ρύπανση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης