Θεσμικό πλαίσιο για τον Αγροτουρισμό

Αριθμός πρωτ: 10618
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Θεσμικό πλαίσιο για τον Αγροτουρισμό.

Σύμφωνα με την διοίκηση της Αγροτουριστικής Α.Ε. ολοκληρώνεται άμεσα η εκπόνηση του σχεδίου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του Αγροτουρισμού στη χώρα μας που εκπονείται από την ομάδα εργασίας από τον περασμένο Ιούλιο σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το βασικό κείμενο των κύριων κατευθύνσεων που έχουν συμφωνηθεί περιλαμβάνει τρεις κυρίως άξονες, αρχικά προβλέπεται η θεσμοθέτηση λειτουργίας της Επιχείρησης Τουρισμού Υπαίθρου, προκειμένου να καταστεί δυνατόν οι αγροτουριστικές δραστηριότητες να συγκεντρώνονται σε μια ενιαία επιχείρηση χωρίς την ανάγκη έκδοσης πολλαπλών αδειών, μεταξύ των επιχειρήσεων τουρισμού υπαίθρου συγκαταλέγονται οι «Ξενώνες Τουρισμού Υπαίθρου», οι παραδοσιακές ταβέρνες-καφενεία, τα επισκέψιμα αγροκτήματα, οι μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τα πρατήρια πώλησης τοπικών προϊόντων και οι επιχειρήσεις διεξαγωγής υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Ο άλλος βασικός άξονας είναι η παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση τροφίμων από τις επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου, όπου σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού υπαίθρου επιτρέπεται να διαθέτουν προϊόντα πρώτης παραγωγής ή και μεταποίησης μόνο στην περίπτωση που διαθέτουν τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται για τη λειτουργία ανεξάρτητης μεταποιητικής μονάδας ή και εμπορικού καταστήματος. Ωστόσο το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την προώθηση των αναγκαίων τροποποιήσεων, προκειμένου οι επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου να έχουν τη δυνατότητα, σε μικρή κλίμακα, να μεταποιούν και να διαθέτουν στους πελάτες τους τα προϊόντα δικής τους παραγωγής.

Ο τρίτος βασικός άξονας αφορά τη διοργάνωση υπαίθριων δραστηριοτήτων , περιηγήσεων και μαθημάτων από τις επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου, οι οποίες χωρίς να έχουν την υποχρέωση έκδοσης άδειας τουριστικού γραφείου , να πραγματοποιούν περιηγήσεις στις γύρω περιοχές και να διεξάγουν υπαίθριες δραστηριότητες από εκπαιδευμένο επαγγελματία , στο πλαίσιο των υπηρεσιών που θα προσφέρουν στους πελάτες τους. Επίσης οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μαθήματα στους επισκέπτες σε αντικείμενο συναφές με τις δραστηριότητες τους (παραδοσιακές, τεχνικές, πολιτισμός, μαγειρική κ.τ.λ.).

Επειδή παράλληλα, μεταξύ των θεμάτων που επεξεργάζεται η Ομάδα Εργασίας είναι η αναδιοργάνωση της λειτουργίας των Τοπικών Συμφώνων ποιότητας και η αναθεώρηση της Ελληνικής Προδιαγραφής για τον Αγροτουρισμό ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417, προκειμένου να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στην αναβάθμιση της ποιότητας του Τουρισμού Υπαίθρου στην Ελλάδα.

Επειδή στην Ερώτησή μου 7712/3-3-2008 για το σημαντικό αυτό ζήτημα δεν έχω λάβει καμιά απάντηση μέχρι τώρα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε εφαρμογή το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον Αγροτουρισμό και τι προβλέπεται για το Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα, όπου πρόκειται για την πλέον τουριστική αλλά και αγροτική περιοχή της χώρας μας , καθώς και τι προβλέπεται για την αναδιοργάνωση της λειτουργίας των Τοπικών Συμφώνων ποιότητας αλλά και την αναθεώρηση της Ελληνικής Προδιαγραφής για τον Αγροτουρισμό ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1417

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης