Θεσμοί και μέτρα για την αποτροπή του φαινομένου του θερμοκηπίου

Αριθμός πρωτ: 2916
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/8/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΧΩΔΕ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Θεσμοί και μέτρα για την αποτροπή του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Η έλλειψη μέτρων από την πλευρά της Κυβέρνησης για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά και η αργοπορημένη αντίδρασή της για σύσταση των μηχανισμών καταγραφής και ελέγχου των εκπομπών αυτών, δηλώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τα χαμηλά αντανακλαστικά της σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.
Η ανακοίνωση για συγκρότηση Επιτροπής η οποία θα έχει το συντονισμό των υπηρεσιών για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, καθώς και η συγκέντρωση στοιχείων εκπομπών και απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου από τους τομείς Χρήσης γης, αλλαγές χρήσεων γης και Δασοπονία, με τη διαδικασία σύνταξης εθνικού συστήματος απογραφής, δεν αποτελούν από μόνες τους λύσεις στο πρόβλημα, όταν πάγια τακτική της Κυβέρνησης είναι η μη ολοκληρωμένη συγκρότηση, αν όχι διάλυση, των εποπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους.
Επειδή οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων έχουν σχεδόν εξαφανίσει τους πνεύμονες πρασίνου που παίζουν κρίσιμο ρόλο στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Επειδή και η Κρήτη έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές από πρόσφατες πυρκαγιές και απαιτείται συστηματική και ολοκληρωμένη συγκρότηση των υπηρεσιών και η λήψη μέτρων για την μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου για την βελτίωση της ζωής των πολιτών αλλά και για να μην υποστεί η Ελλάδα τα μεγάλα πρόστιμα λόγω αδράνειας στη λήψη μέτρων στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Κιότο,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Με ποιες διαδικασίες και πότε θα ολοκληρωθεί η συγκρότηση της Επιτροπής η οποία θα έχει τον συντονισμό των υπηρεσιών για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων εκπομπών και απορροφήσεων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και ποιά άλλα μέτρα είναι διατεθειμένοι να λάβουν προκειμένου να μειωθεί η εκπομπή των επικίνδυνων ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης