Θεσμοθέτηση και χρηματοδότηση των Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας των Δήμων

Αριθμός πρωτ: 13687
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Θεσμοθέτηση και χρηματοδότηση των Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας των Δήμων.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου και τελευταία την 4295/11-1-08, έχω επισημάνει την ανάγκη θεσμοθέτησης και χρηματοδότησης από κρατικούς πόρους των Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας των Δήμων προκειμένου να δοθούν άμεσα λύσεις στα σοβαρά και χρονίζοντα προβλήματα των εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι θα προβούν εκ νέου σε απεργιακές κινητοποιήσεις εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και αγωνία τους για το αβέβαιο επαγγελματικό μέλλον τους μετά τις 31-8-2008, οπότε και λήγει η χρηματοδότηση των Προγραμμάτων και οι συμβάσεις τους.
Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μόνιμες, κρατικές και δωρεάν Δομές Κοινωνικής Μέριμνας με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και μόνιμη κατοχύρωση των θέσεων εργασίας όλων όσων εργάζονται ήδη σε αυτές.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τη μεγάλη επιτυχία των κοινωνικών προγραμμάτων των Δήμων, όπως «Βοήθεια στο σπίτι», «Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων», «Μονάδες κοινωνικής μέριμνας», «Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί» κ.α., τα οποία χαίρουν άλλωστε και της ευρείας αποδοχής των πολιτών, λόγω τον σημαντικών υπηρεσιών που παρέχουν.
Επειδή τόσο από την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στην ως άνω Ερώτησή μου, όσο και από την βραχεία παράταση των προγραμμάτων αυτών μόλις μέχρι 31/8/2008, καθίσταται σαφής η πρόθεση της Κυβέρνησης να μην προβεί στην αντιμετώπιση του σοβαρού ζητήματος της θέσπισης κανονιστικού και χρηματοδοτικού πλαισίου για τη δημιουργία μόνιμων δομών λειτουργίας των κοινωνικών προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να απαξιώνονται στην πράξη,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν άμεσα στη θεσμοθέτηση και χρηματοδότηση από κρατικούς πόρους της λειτουργίας των Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας, ενός από τους πιο επιτυχημένους κοινωνικούς θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατοχυρώνοντας μόνιμες θέσεις εργασίας για όλους όσους εργάζονται ήδη στις δομές αυτές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης