Ιατρικός τουρισμός στη Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 495
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Ιατρικός τουρισμός στη Κρήτη.

Μεγάλη ευκαιρία για άνοδο της τουριστικής κίνησης στο νησί της Κρήτης αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα αποτελεί ο ιατρικός τουρισμός.
Παράδειγμα αποτελεί το Μεσογειακό κέντρο διακοπών Αιμοκάθαρσης Α.Ε. που λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα και παρέχει όλες τις ευκολίες που χρειάζονται τουρίστες που έχουν ανάγκη αιμοκάθαρσης για να κάνουν ευχάριστα τις διακοπές τους. Σύμφωνα με το κέντρο αυτό στην εννιαετή λειτουργία του έχει βοηθήσει τον ελληνικό τουρισμό αφού 165.000 διανυκτερεύσεις αφορούν τόσο τους ασθενείς όσο και τους συνοδούς τους.
Όμως όπως καταγγέλλεται η πολιτεία δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια στήριξης ανάλογων προσπαθειών με αποτέλεσμα να χάνονται ευκαιρίες για αύξηση της τουριστικής κίνησης την οποία εκμεταλλεύονται γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία στην οποία ήδη λειτουργούν 12 ανάλογες μονάδες.
Επειδή, σε τουριστικές περιόδους όπως η φετινή που χαρακτηρίζονται από απολύσεις και μείωση της τουριστικής κίνησης ο ιατρικός τουρισμός θα μπορούσε να αποτελεί λύση.
Επειδή, οι προσπάθειες ιδιωτών στο τομέα αυτό δεν βρίσκουν την ανάλογη συμπαράσταση από την πολιτεία.
Επειδή σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κρήτης δεν υπάρχει κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο για επιχειρήσεις αυτού του είδους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εάν προτίθεται να λάβει μέτρα ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση ανάλογων προσπαθειών αλλά και για τη δημιουργία κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που να επιτρέπει την εισαγωγή και νέων επιχειρηματιών στο κλάδο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της μείωσης της τουριστικής κίνησης.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ