Ισοδυναμία πτυχίων Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Τμημάτων με MSc

Αριθμός πρωτ: 1409
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ισοδυναμία πτυχίων Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Τμημάτων με MSc.

Ένα διαχρονικό αίτημα των Πολυτεχνικών αλλά και των Γεωπονικών Τμημάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με σπουδές διάρκειας 5 ετών, είναι η αναγνώριση της ισοδυναμίας των χορηγούμενων πτυχίων με το Ευρωπαϊκό Master’s degree.
Ήδη, μάλιστα, τόσο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) όσο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) έχουν συντάξει ειδικές μελέτες με τις οποίες επιχειρούν να τεκμηριώσουν την εν λόγω ισοδυναμία.
Επειδή, το ΕΜΠ δημοσιοποίησε πρόσφατα τη χορήγηση πιστοποιητικού ισοδυναμίας (χωρίς προφανώς να έχει καμία ισχύ), αλλά κλήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας να συζητήσει το θέμα στις 8/7.
Επειδή και οι γεωπόνοι διεκδικούν την αναγνώριση των πτυχίων τους, 5ετούς φοίτησης, ως Master.
Επειδή είναι μοναδικό φαινόμενο στην Ευρώπη, να ολοκληρώνει κάποιος 5 έτη σπουδών για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, χωρίς να έχει την ισχύ του μεταπτυχιακού.
Επειδή είναι ανάγκη, επιτέλους, να υπάρξει στην πράξη η αναγνώριση του κόπου των αποφοίτων πολυτεχνικών και γεωπονικών τμημάτων, με την ισοδυναμία των πτυχίων τους με Master.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Αν προτίθεται και πότε να προβεί στην αναγνώριση της ισοδυναμίας των χορηγούμενων πτυχίων των Πολυτεχνικών και Γεωπονικών σχολών με το Ευρωπαϊκό Master’s degree, όπως διεκδικούν το ΕΜΠ και το ΓΠΑ.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης