Ισπανική γλώσσα στην Α/βαθμια & Β/βαθμια εκπαίδευση

Αριθμός πρωτ: 13218
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ισπανική γλώσσα στην Α/βαθμια & Β/βαθμια εκπαίδευση.

Την έντονη αγωνία τους εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί της ισπανικής γλώσσας καθώς, παρά το γεγονός ότι η Ισπανική Γλώσσα έχει εισαχθεί στο πιλοτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2006-2007, δεν έχει ακόμα χορηγηθεί από το Υπουργείο κωδικός στους απόφοιτους Ισπανικής Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στους αποφοίτους του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, προκειμένου να μπορούν οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.
Επειδή, προκειμένου οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα επιλογής της ισπανικής γλώσσας , είναι βασική προϋπόθεση να επεκταθεί το πιλοτικό πρόγραμμα σε περισσότερα σχολεία και κυρίως στο Δημοτικό, καθώς όταν δεν υπάρχει δυνατότητα επαφής με τη γλώσσα από την αρχή, στη συνέχεια είναι δύσκολο να την επιλέξουν στο Γυμνάσιο.
Επειδή η δυνατότητα εκμάθησης της ισπανικής γλώσσας δίνεται σε μαθητές μόνο ελαχίστων γυμνασίων της χώρας μας.
Επειδή η Πολιτεία οφείλει να προβαίνει στην υλοποίηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διευρύνουν τη γνώση και προάγουν τον εκπαιδευτικό ρόλο του δημόσιου σχολείου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να χορηγηθεί ο απαραίτητος κωδικός στους αποφοίτους των τμημάτων Ισπανικής Γλώσσας, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.
2) Εάν προτίθεται να επεκτείνει το πιλοτικό πρόγραμμα εκμάθησης της Ισπανικής Γλώσσας σε περισσότερα Γυμνάσια και εάν αυτό εφαρμοστεί και σε Δημοτικά σχολεία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης