Κάλυψη δαπανών ιατρικών εξετάσεων από τον ΟΠΑΔ

Αριθμός πρωτ: 18514
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/5/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Κάλυψη δαπανών ιατρικών εξετάσεων από τον ΟΠΑΔ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, δεν θα καλύπτονται στο εξής, από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ), οι δαπάνες χιλιάδων υπαλλήλων και συνταξιούχων του Δημοσίου για ιατρικές επεμβάσεις και εργαστηριακές εξετάσεις σε ιδιωτικά κέντρα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό.
Εξετάσεις και μικροεπεμβάσεις, σπινθηρογραφήματα, μικροβιολογικές εξετάσεις, ενδοσκοπήσεις, καρδιολογικές εξετάσεις, ανοσοθεραπείες και ορισμένες ακόμη ιατρικές πράξεις για τις οποίες ο ΟΠΑΔ πλήρωνε μέχρι πρότινος τα ιδιωτικά κέντρα, καταβάλλοντας εν μέρει ή ολικώς τις δαπάνες για λογαριασμό των ασφαλισμένων του, θα επιβαρύνουν τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους του Οργανισμού και μάλιστα παρά το ότι έχουν κοστολογηθεί με γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚεΣΥ), που έγιναν αποδεκτές από τον υπουργό Υγείας με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
Επειδή, η κατάσταση με τον ΟΠΑΔ έχει φτάσει στο απροχώρητο, καθώς τα χρέη του Οργανισμού έχουν διογκωθεί με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλύπτει το κόστος των ιατρικών αυτών πράξεων.
Επειδή, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ΟΠΑΔ εφαρμόζει εγκύκλιο-βόμβα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, βάσει της οποίας οι γνωμοδοτήσεις του ΚεΣΥ, με τις οποίες κοστολογήθηκαν ιατρικές υπηρεσίες και πράξεις, εφόσον δεν έχουν περιληφθεί στα ήδη εκδοθέντα Προεδρικά Διατάγματα για τον καθορισμό του κρατικού τιμολογίου ιατρικών πράξεων, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι έχουν εγκριθεί με αποφάσεις του υπουργού Υγείας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
H κ. Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου άμεσα να μπορέσει ο ΟΠΑΔ να καλύπτει το κόστος των ιατρικών εξετάσεων ασφαλισμένων και συνταξιούχων σε ιδιωτικά κέντρα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό,

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης