Κάλυψη δεξαμενών ΤΟΕΒ Α’ ζώνης Μεσσαράς νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 3460
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/8/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Κάλυψη δεξαμενών ΤΟΕΒ Α’ ζώνης Μεσσαράς νομού Ηρακλείου.

Στην Α’ ζώνη Μεσσαράς νομού Ηρακλείου υπάρχουν τρεις δεξαμενές των 3000 m3 η κάθε μία, οι οποίες μένουν ακάλυπτες με αποτέλεσμα να αποτελούν εστία μόλυνσης επειδή σ’ αυτές εγκλωβίζονται ζώα και πτηνά που μετά το θάνατό τους μολύνουν το νερό.
Ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) της Α’ ζώνης Μεσσαράς με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης έχει εκπονήσει μελέτη για την κάλυψη των τριών δεξαμενών, κόστους 410.000 ευρώ και έχει εγκριθεί με απόφαση της Νομάρχου νομού Ηρακλέιου.
Επειδή ο ΤΟΕΒ δεν έχει δικά του διαθέσιμα για την αντιμετώπιση του κόστους κάλυψης των δεξαμενών που αποτελεί πλέον αναγκαιότητα αφού το νερό χρησιμοποιείται και για άλλες χρήσεις πλην της άρδευσης και επομένως πρέπει να διασφαλίζεται από πλευράς μόλυνσης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Αν προτίθεται να χρηματοδοτήσει με το ποσό των 410.000 ευρώ τον ΤΟΕΒ Α’ ζώνης Μεσσαράς ή άλλο αρμόδιο φορέα προκειμένου να υλοποιήσει το έργο κάλυψης των τριών υδατοδεξαμενών για λόγους προστασίας της υγείας των χρηστών του νερού στην περιοχή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης