Κάλυψη θέσης παιδιάτρου στο ΙΚΑ Μοιρών

Αριθμός πρωτ: 16283
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα: Κάλυψη θέσης παιδιάτρου στο ΙΚΑ Μοιρών.

Η κάλυψη της θέσης παιδιάτρου στο ΙΚΑ Μοιρών κρίνεται άμεση και επιτακτική καθώς οι ανάγκες της ευρύτερης περιοχής είναι μεγάλες και δεν μπορεί, παρά τις σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει η παιδίατρος του Κ.Υ. Μοιρών, να τις καλύψει.
Επειδή οι αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες του ΙΚΑ επισημαίνουν ότι καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προωθηθεί το αίτημα για την κάλυψη της κενής θέσης στο ΙΚΑ Μοιρών, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει καταστεί εφικτό, ενώ όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν έχει σταλθεί στη Διοίκηση του ΙΚΑ ως επείγον.
Επειδή τα τελευτά χρόνια έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των παιδιών της περιοχής, από την έλλειψη παιδιάτρου στο ΙΚΑ Μοιρών καθώς πρόκειται για μια μεγάλη περιοχή και οι ανάγκες είναι αυξημένες,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να καλυφθεί άμεσα η κενή θέση παιδιάτρου στο ΙΚΑ Μοιρών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, ιδιαίτερα σήμερα που οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης