Κάλυψη κενών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 1607
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κάλυψη κενών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο Νομό Ηρακλείου.

Η ανασφάλεια και η αγανάκτηση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι στα σχολεία του Νομού Ηρακλείου έχει φτάσει στο απροχώρητο, τη στιγμή που ήδη διανύουμε το Νοέμβριο και τα κενά που υπάρχουν στη Β/θμια εκπαίδευση υπολογίζονται στα 120.
Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, αφού όχι μόνο αναγκάζονται να εργάζονται σε άλλες δουλειές προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες τους ωστόσο δεν γνωρίζουν πότε και σε ποιο σχολείο θα διοριστούν, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση όχι μόνο στους ίδιους αλλά και στις οικογένειές τους.
Επειδή οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στηρίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας και το σημαντικό θεσμό της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και οφείλει η Πολιτεία έγκαιρα και οργανωμένα να εξασφαλίζει την τοποθέτησή τους , ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα ούτε στους ίδιους αλλά και ούτε στην ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου.
Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη η εφαρμογή του Μέγιστου Χρόνου στην αναπλήρωση προκειμένου να μπορούν να διορίζονται και οι αναπληρωτές και όχι να διδάσκουν για χρόνια χωρίς να γνωρίζουν πότε και αν θα διοριστούν, αλλά και ούτε οι ωρομίσθιοι να λέγονται εργαζόμενοι με 2 και 4 ώρες εβδομαδιαίως.
Επειδή οι ανάγκες για αναπληρωτές είναι γνωστές και επιβάλλεται το Υπουργείο να έχει μεριμνήσει εγκαίρως και για την εξασφάλιση των πιστώσεων που απαιτούνται για την κάλυψη των πληρωμών και όχι να περνάνε πολλοί μήνες για την πληρωμή τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Πότε θα καλυφθούν τα κενά των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του Νομού Ηρακλείου, τα οποία ανέρχονται στα 120 καθώς διανύουμε ήδη το Νοέμβριο και παρατηρούνται σοβαρές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου στο Νομό Ηρακλείου.
2) Εάν προτίθεται να καθορίσει Μέγιστο Χρόνο στην αναπλήρωση με δύο διδακτικά έτη, όπως επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να μπορούν να διοριστούν και να μην βιώνουν κάθε χρόνο την ανασφάλεια.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ