Κάλυψη κενών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 15349
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Κάλυψη κενών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νομού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων υπάρχουν πολλά σχολεία στο νομό Ηρακλείου στα οποία δεν γίνονται όλα τα μαθήματα που προβλέπονται στο πρόγραμμα.
Αιτία αυτής της κατάστασης είναι η έλλειψη καθηγητών και η μη έγκριση των αναγκαίων πιστώσεων, ώστε να καλυφθούν υφιστάμενα εξ αρχής κενά ή άλλα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
Επειδή όλη αυτή η κατάσταση είναι σε βάρος όσων μαθητών λειτουργούν σε σχολεία με κενά και έχει ως αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση των παιδιών, τα οποία καταδικάζονται από αμέλεια της πολιτείας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εάν προτίθεται να μεριμνήσει για την άμεση κάλυψη όλων των κενών που υπήρχαν εξαρχής ή προέκυψαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης