Κάλυψη πραγματικών αναγκών στο ΙΚΑ Μοιρών

Αριθμός πρωτ: 18316
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Κάλυψη πραγματικών αναγκών στο ΙΚΑ Μοιρών.

Στην Απάντηση του Υπουργείου στην 16283/17-3-09 Ερώτησή μου, αναφέρεται ότι «όσον αφορά στην έλλειψη παιδιάτρου, σας επισημαίνουμε ότι δεν προβλέπεται θέση και δεν έχει υποβληθεί στο Ίδρυμα καμία αίτηση ενδιαφέροντος, μέχρι σήμερα».
Μάλιστα, σε μία προσπάθεια ωραιοποίησης της κατάστασης, παρατίθεται και ένας πίνακας με τις προβλεπόμενες θέσεις και τον αριθμό των υπηρετούντων, βάσει του οποίου, ούτε λίγο ούτε πολύ το Υπουργείο προσπαθεί να πείσει ότι το ΙΚΑ Μοιρών λειτουργεί με υπεράριθμο προσωπικό (2 προβλεπόμενες θέσεις, 7 υπηρετούντες)!
Επειδή είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη κάλυψης της θέσης του παιδιάτρου στο ΙΚΑ Μοιρών, αφού έχει σταλεί στη Διοίκηση του Οργανισμού ως επείγον, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες
Επειδή πρέπει επιτέλους το Υπουργείο να διαπιστώσει τις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων της ευρύτερης περιοχής της Μεσσαράς και να μην βασίζεται σε παλιά δεδομένα, τα οποία πρέπει να αναπροσαρμόσει στις σημερινές συνθήκες.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να δώσει εντολή στη Διοίκηση του ΙΚΑ προκειμένου να αναπροσαρμόσει τις προβλεπόμενες θέσεις γιατρών του ΙΚΑ Μοιρών στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις σημερινές αυξημένες ανάγκες των ασφαλισμένων και να καλύψει άμεσα και τη θέση παιδιάτρου.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης