Κάλυψη του κόστους εξωσωματικής γονιμοποίησης από τα ασφαλιστικά ταμεία

Αριθμός πρωτ: 2996
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Κάλυψη του κόστους εξωσωματικής γονιμοποίησης από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στις 2/5/2007 ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είχε προβεί σε ανακοίνωση σχετικά με την κάλυψη του κόστους της εξωσωματικής γονιμοποίησης εξ ολοκλήρου από τα ασφαλιστικά ταμεία και η οποία είχε προβληθεί από κάθε μέσο, τηλεοπτικό, έντυπο κ.τ.λ, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει υπογραφεί από τον Υπουργό το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπει ο Ν. 3305/2005 για ασφαλιστική κάλυψη των μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Στις απαντήσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις Ερωτήσεις μου 4665/22-2-07 και 4518/14-11-05, αναφέρεται ρητά ότι: «Όταν ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των απόψεων-παρατηρήσεων-προτάσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία και μετά τη σχετική επεξεργασία τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, θα προωθηθεί η έκδοση του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος».
Επίσης στην απάντηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην 7599/4-5-07 Ερώτηση μου , αναφέρεται ότι: «Σχετικά με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την «ασφαλιστική κάλυψη των μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής», και σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3305/2005, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στην τελική επεξεργασία για τη διαμόρφωσή του, προκειμένου να προωθηθεί αρμοδίως».
Επειδή έχουν παρέλθει δυο και πλέον χρόνια από τις διαβεβαιώσεις των συναρμόδιων Υπουργείων για την υπογραφή του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος και μόλις πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι υπογράφηκε από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αντίστοιχη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει ο Ν. 3305/2005 για την ασφαλιστική κάλυψη των μεθόδων της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης