Κάλυψη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών με το αναγκαίο προσωπικό

Αριθμός πρωτ: 3167
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Κάλυψη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών με το αναγκαίο προσωπικό.

Ο θεσμός των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αποτροπή της ταλαιπωρίας των πολιτών και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.
Υπάρχουν όμως ανάγκες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί ακόμα στο σύνολό τους ιδιαίτερα σε πόλεις όπως το Ηράκλειο όπου ο αριθμός των εξυπηρετουμένων είναι αρκετά μεγάλος, οι εργαζόμενοι λίγοι και επιπλέον απαιτείται η δημιουργία και νέων σημείων εξυπηρέτησης στην εκτός των τειχών πόλη και ιδιαίτερα στα νότια προάστια.
Επειδή κατά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων στη Βουλή, η Κυβέρνηση είχε δεσμευτεί για την αύξηση του αριθμού των οργανικών θέσεων μέχρι του αριθμού του συνόλου των εργαζομένων που πλησίαζε τις τρεις χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Επειδή είναι γνωστό ότι για την κάλυψη αυτών των αναγκών προσλαμβάνεται μεγάλος αριθμός συμβασιούχων και μάλιστα νέων και αγνοείται η πλούσια εμπειρία των ήδη απασχολουμένων συμβασιούχων που μένουν άνεργοι μετά από τρία και περισσότερα χρόνια απασχόλησης και την πλήρη εξειδίκευση στο αντικείμενο.
Επειδή έχουν παρέλθει σχεδόν δυο χρόνια από την προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση και ο Δήμος Ηρακλείου, όπως και οι άλλοι φορείς της Αυτοδιοίκησης έχουν ζητήσει την έγκριση νέων θέσεων εργασίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να αυξήσει τον αριθμό των οργανικών θέσεων των εργαζομένων στα ΚΕΠ, ώστε με νέα προκήρυξη να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών ενός θεσμού που συμβάλει ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
2) Αν προτίθεται να προσλάβει εκ νέου, έστω ως συμβασιούχους, όσους έχουν απολυθεί, αν και έχουν απασχοληθεί για τρία και περισσότερα χρόνια.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ