Κάλυψη των πραγματικών αναγκών των ΕΠΑΛ στο νομό Ηρακλείου και εξέταση δυνατότητας ίδρυσης νέας ΕΠΑΣ στο Ηράκλειο

Αριθμός πρωτ: 6820
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤHΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κάλυψη των πραγματικών αναγκών των ΕΠΑΛ στο νομό Ηρακλείου και εξέταση δυνατότητας ίδρυσης νέας ΕΠΑΣ στο Ηράκλειο.

Σε συνάντηση των αρμόδιων φορέων του Νομού Ηρακλείου για τον καθορισμό των ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για την ερχόμενη σχολική χρονιά τέθηκε και το ενδεχόμενο της ίδρυσης και δεύτερης Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) στο νομό, αφού σύμφωνα με τις προτιμήσεις των μαθητών, οι οποίες καταγράφονται, θα προκύψουν μεγαλύτερες ανάγκες.
Επειδή κύριο μέλημα και ευθύνη της Πολιτείας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών προς τους μαθητές και τις μαθήτριες, οι οποίες πρέπει να καλύψουν τις πραγματικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες, συστήνεται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικού φορείς του νομού Ηρακλείου η λήψη μέτρων για την λειτουργία όλων των ΕΠΑΛ σε πρωινή βάρδια, εκτός φυσικά από την εσπερινή, αλλά και ο εξοπλισμός των εργαστηρίων.
Επειδή η λειτουργία σε απογευματινή βάρδια, των ΕΠΑΛ στο νομό δεν εξυπηρετεί τους μαθητές με αποτέλεσμα να υπάρχει μικρός αριθμός μαθητών στις πρώτες τάξης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να βρεθούν χώροι προκειμένου τα ΕΠΑΛ να λειτουργούν σε πρωινή βάρδια και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών.
2) Εάν προτίθεται να προβεί στον αναγκαίο εξοπλισμό των εργαστηρίων όλων των ΕΠΑΛ προκειμένου τη νέα σχολική χρονιά να μην υπάρχουν ελλείψεις.
3) Εάν προτίθεται να προβεί στη δημιουργία και δεύτερης ΕΠΑΣ στο Ηράκλειο, όπως εισηγούνται οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί φορείς του νομού σε περίπτωση που προκύψουν αυξημένες ανάγκες από τις προτιμήσεις των μαθητών οι οποίες καταγράφονται και αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης