Κάστρο Τεμένους

Αριθμός πρωτ: 8010
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Κάστρο Τεμένους.

Με την απάντηση στην 3759/2-1-08 Ερώτησή μου, τονίζεται ότι: «μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί πρόταση σχετικά με την ανάδειξη του κάστρου Τεμένους στο Ν. Ηρακλείου», και ότι: «Το έργο αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και θα καταβληθεί προσπάθεια να αντιμετωπιστεί από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου, στο πλαίσιο του Δικτύου Φρουρίων Κρήτης».
Επειδή και το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τεμένους με πρόσφατη ομόφωνη απόφασή του συγκρότησε Επιτροπή Εργασίας για ενημέρωση και ενεργοποίηση προκειμένου να συντηρηθεί και να αναδειχθεί το μνημείο αυτό που αποτελεί μείζον ιστορικό και αρχαιολογικό ορόσημο της κρητικής ιστορίας.
Επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης που έγιναν γνωστά σε πρόσφατη σύσκεψη των φορέων της περιοχής, απαιτούνται άμεσα 120.000 ευρώ για συντήρηση, προκειμένου να μην καταρρεύσει το φρούριο, και 40.000 ευρώ για την τοπογράφηση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να διαθέσει άμεσα τα ποσά των 120.000 ευρώ και 40.000 ευρώ αντίστοιχα, προκειμένου να γίνουν οι πρώτες αλλά αναγκαίες εργασίες για το ιστορικό Κάστρο Τεμένους, πριν τμήματα αυτού καταρρεύσουν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ