Κήρυξη Κόλπου Δερματά ως Ιστορικού και Διατηρητέου Μνημείου

Αριθμός πρωτ: 10103
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Κήρυξη Κόλπου Δερματά ως Ιστορικού και Διατηρητέου Μνημείου.

Την άμεση κήρυξη του Κόλπου του Δερματά ως «ιδιαίτερου ιστορικού διατηρητέου μνημείου και ιστορικού τόπου» ζητά ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου, ενώ ετοιμάζεται να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να σταματήσει η καταστροφή μιας από τις πιο σημαντικές περιοχές της πόλης.
Ο Κόλπος του Δερματά αποτελεί εξαιρετικό δείγμα συνδυασμού φυσικού τοπίου και μεσαιωνικών οχυρωματικών κατασκευών, το οποίο κινδυνεύει να καταστραφεί, όπως υποστηρίζει και ο Σύλλογος των Αρχιτεκτόνων, από τη δρομολογημένη κατασκευή μαρίνας πολυτελών σκαφών στην περιοχή, γεγονός το οποίο σύσσωμη η τοπική κοινωνία καταδικάζει.
Σύμφωνα με τους Αρχιτέκτονες, ο Κόλπος του Δερματά συνδέεται με ζωντανές παραδόσεις και πεποιθήσεις του τόπου, αλλά κυρίως είναι άρρηκτα δεμένος με σημαντικότατα ιστορικά γεγονότα κατά την περίοδο της εικοσαετούς πολιορκίας της ενετικής Candia από τους Οθωμανούς, που σήμαινε και το τέλος της ιστορίας της, ενώ βρίσκεται σε επαφή με το παραθαλάσσιο τείχος, τα οποία τείχη ως γνωστόν αποτελούν το σημαντικότερο μνημείο της πόλης. Παράλληλα, γειτνιάζει με την πύλη του Αγίου Ανδρέα και τα διατηρητέα κτίρια της παλαιάς Ηλεκτρικής και του Λιμενικού Περιπτέρου.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων επισημαίνει την αντίφαση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κατασκευή του τουριστικού λιμένα στον όρμο Δερματά με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου, όπως τροποποιήθηκε με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και ισχύει (ΦΕΚ 696/Δ’ /8-7-2003), το οποίο όχι μόνο δεν προβλέπει μαρίνα στην περιοχή αλλά αντίθετα την καθορίζει ως ευρύτερη ζώνη προστασίας χώρων ιστορικού-αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
Επειδή, όπως υπογραμμίζει ο Σύλλογος, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (6525/7-5-65, ΦΕΚ 360/Β/12-6-1965), η οποία ισχύει μέχρι σήμερα, η περιοχή του Δήμου Ηρακλείου χαρακτηρίζεται οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος, και πριν από κάθε κατεδάφιση ή ανέγερση νέας εγκατάστασης, απαιτείται η έγκριση της Αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις, (τις κοινές 6818/16-4-07, 7902/10-5-07 των Βουλευτών ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου και την τελευταία 9121/11-6-07 δική μου), έχω επισημάνει την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τα εμπλεκόμενα Υπουργεία την καταστροφή του Κόλπου Δερματά, γεγονός που απορρέει από τις αλληλοαναιρούμενες απαντήσεις τους.
Επειδή η αγωνία των κατοίκων και των φορέων του Ηρακλείου κορυφώνεται καθώς παρακολουθούν την ασυνεννοησία στην οποία εμμένουν τα εμπλεκόμενα Υπουργεία με αποτέλεσμα την προώθηση της καταστροφής του ιστορικού Κόλπου Δερματά στο βωμό των ξένων συμφερόντων,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να κάνει δεκτό το αίτημα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου και να κηρύξει άμεσα τον Κόλπο του Δερματά ως « ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ιστορικό τόπο» και με τις ανάλογες παρεμβάσεις να σταματήσουν άμεσα οι ενέργειες για την εκμετάλλευσή του προς την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ξένων συμφερόντων προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία μιας ιστορικής σημασίας ζώνης του Νομού Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης