Κίνδυνος αναστολής καταβολής των επιδοτήσεων στους Έλληνες αγρότες

Αριθμός πρωτ: 6851
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Κίνδυνος αναστολής καταβολής των επιδοτήσεων στους Έλληνες αγρότες.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τον κίνδυνο μερικής ή ακόμη και πλήρους αναστολής καταβολής των επιδοτήσεων στους Έλληνες αγρότες, σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν διευθετηθούν άμεσα τα προβλήματα στην εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του τοπικού Τύπου, το Ευρωκοινοβούλιο απαίτησε πρόσφατα η Επιτροπή να φανεί αδιάλλακτη αν η Ελλάδα δεν τηρήσει το σχέδιο δράσης για την εισαγωγή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Ακόμη, όπως υπογραμμίζεται, το Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε να πληροφορηθεί το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων που έχουν καταβληθεί στη χώρα μας για την εγκαθίδρυση του ΟΣΔΕ, καθώς και κατά πόσο το ποσό αυτό μπορεί να ανακληθεί, αν το σύστημα δεν είναι πλήρως λειτουργικό μέχρι το Σεπτέμβριο του 2008.
Επειδή τίποτα δεν έχει γίνει, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις της Κομισιόν προς την Ελλάδα, για τη βελτίωση της εφαρμογής του ΟΣΔΕ.
Επειδή για το 2006 το Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη αδυναμία της χώρας μας ως προς τη διενέργεια των βασικών ελέγχων.
Επειδή είναι ορατός ο κίνδυνος να χαθούν οι επιδοτήσεις λόγω λαθών στη σύνταξη των πινάκων με τα οριστικά δικαιώματα, με την αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Επειδή στην τελευταία Ερώτησή μου 4604/16-1-08, πριν προκύψουν και τα νέα προβλήματα όπως τίθενται από το Ευρωκοινοβούλιο, δεν έχω λάβει καμιά απάντηση

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πότε προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ομαλοποίησης στην εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) των κοινοτικών ενισχύσεων, προκειμένου να μην εφαρμοστεί για τη χώρα μας η μερική ή και πλήρης αναστολή καταβολής των κοινοτικών επιδοτήσεων στους Έλληνες αγρότες με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ