Κίνδυνος απώλειας κτηνοτροφικών επιδοτήσεων

Αριθμός πρωτ: 16550
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Κίνδυνος απώλειας κτηνοτροφικών επιδοτήσεων.

Με την 6947/1-10-08 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την ανάγκη λήψης άμεσων πρωτοβουλιών προκειμένου να μη χαθούν οι κτηνοτροφικές επιδοτήσεις για τους κτηνοτρόφους του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα, λόγω της αδράνειας του Υπουργείου στην διευθέτηση του σοβαρού ζητήματος των αυθαίρετων κτηνοτροφικών κτισμάτων.
Όπως επισήμαινε με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου (ΣΕΚΝΗ), ο κίνδυνος απώλειας των επιδοτήσεων από το 2009 από τους κτηνοτρόφους της Κρήτης είναι πλέον ορατός καθώς καθυστερεί από την Πολιτεία η νομιμοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων των κτηνοτρόφων.
Στην απάντηση του Υπουργείου αναφέρεται ότι «Με το Ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 198/Α΄) ορίζεται νέα απλοποιημένη διαδικασία έκδοσης των ανωτέρω αδειών των κτηνοτροφικών μονάδων», γεγονός όμως που δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, για άλλη μια φορά, ο ΣΕΚΝΗ.
Επειδή με την 10010/14-11-08 Ερώτησή μου, στην οποία δεν έλαβα μέχρι σήμερα καμιά απάντηση, είχα επισημάνει τις προτάσεις του ΣΕΚΝΗ για την ανάγκη διορθωτικής παρέμβασης και αλλαγών στην προκήρυξη για τα μικρά σχέδια βελτίωσης προκειμένου να μην αποκλειστεί ένα μεγάλο μέρος των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Κρήτης, καθώς οι προτεινόμενες αλλαγές και βελτιώσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να επωφεληθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός κτηνοτρόφων από την ευκαιρία εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεων.
Επειδή οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφείς, αφού η έλλειψη αδειών λειτουργίας στις αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις και η ύπαρξη πολλών αυθαίρετων κτισμάτων θα οδηγήσει στην απώλεια των κτηνοτροφικών επιδοτήσεων αφού θα υπάρχει αδυναμία ενεργοποίησης της ενιαίας ενίσχυσης καθώς και αδυναμία διάθεσης των προϊόντων στην αγορά.
Επειδή η αδράνεια του Υπουργείου έχει σαν αποτέλεσμα να αποθαρρύνουν την υλοποίηση του 50% περίπου των εγκεκριμένων σχεδίων βελτίωσης κτηνοτροφικής κατεύθυνσης του Γ’ ΚΠΣ στην Κρήτη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα της νομιμοποίησης των αυθαίρετων κτισμάτων των κτηνοτρόφων της Κρήτης που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον κτηνοτροφικό κλάδο
2) Εάν προτίθεται να δώσει εξάμηνη παράταση, όπως προτείνει ο Σύλλογος Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου, με ανακοίνωση η οποία θα δοθεί πριν της 30 Μαρτίου, όπου λήγει και η προθεσμία για τα περισσότερα σχέδια.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης