Κίνδυνος να απενταχθεί η κατασκευή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ηρακλείου και να χαθεί η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «URBAN»

Αριθμός πρωτ: 12297
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Κίνδυνος να απενταχθεί η κατασκευή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ηρακλείου και να χαθεί η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «URBAN».

Ορατός είναι ο κίνδυνος να απενταχθεί η κατασκευή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας από το Πρόγραμμα «URBAN», το οποίο χρηματοδοτεί την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου, λόγω εμπλοκής που έχει προκύψει με την Αρχαιολογική Υπηρεσία και της παραπομπής της υπόθεσης στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της άδειας οικοδομής του Μουσείου, αρχαιολόγος ανέλαβε την επίβλεψη και ενέκρινε τη συνέχεια των εργασιών στο δυτικό τμήμα του κτιρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τη γνωμάτευση έτερου αρχαιολόγου, που αντικατέστησε τον πρώτο λόγω άδειας, και μετά τον εντοπισμό συγκεκριμένου ευρήματος, έκρινε πως το θέμα πρέπει να παραπεμφθεί στο ΚΑΣ προκειμένου να δοθούν οδηγίες για την αξιοποίησή του.
Εν τούτοις, όπως επισημαίνεται, οι πολύ αργοί ρυθμοί διαχείρισης των υποθέσεων που διεκπεραιώνει το ΚΑΣ, θα οδηγήσουν στην απένταξη του έργου, με αποτέλεσμα την απώλεια 650 χιλ. ευρώ και τελικά τη μη ολοκλήρωση του. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της κωλυσιεργίας του ΚΑΣ, αναφέρεται η εμπλοκή που έχει προκύψει για τον εξωτερικό χώρο του ανατολικού τμήματος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, για το οποίο το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο δεν έχει αποφανθεί εδώ και δύο χρόνια.
Επειδή στην συγκεκριμένη περίπτωση η παραμικρή έστω καθυστέρηση από το ΚΑΣ θα σημάνει την απώλεια της χρηματοδότησης και τη μη υλοποίηση ενός έργου που μελετά, προστατεύει και αναδεικνύει το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης, το οποίο διεκδικεί σύσσωμη η πόλη του Ηρακλείου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει εντολή στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφανθεί άμεσα για την αξιολόγηση και ανάδειξη ευρήματος, που εντοπίστηκε στο δυτικό τμήμα του κτιρίου, στο οποίο θα στεγαστεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ηρακλείου, ούτως ώστε να μην απενταχθεί η κατασκευή του σημαντικού αυτού έργου από το Πρόγραμμα «URBAN» και να μη χαθεί η χρηματοδότηση των 650 χιλ. ευρώ, με ό,τι αυτό θα σημάνει για την υλοποίησή του.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης