Κίνδυνος να κλείσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 987
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κίνδυνος να κλείσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Τον κίνδυνο να παραμείνει κλειστό το πανεπιστήμιο Κρήτης σε περίπτωση που δε λυθεί το πρόβλημα των καταλογισμών που χρόνια τώρα απασχολεί μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος, θέμα που θα συζητηθεί και στην 61η Σύνοδο των πρυτάνεων των ΑΕΙ η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα.
Σύμφωνα με δηλώσεις του πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, το τελευταίο διάστημα ασκούνται μεγάλες πιέσεις προς το ΥΠΕΠΘ προκειμένου να επαναδιατυπωθεί η ΚΥΑ, που αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, περιλαμβάνοντας διευρυμένες δυνατότητες χρήσης των κονδυλίων του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας (ΕΛΚΕ).
Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει θα είναι πολύ πιθανό το πανεπιστήμιο να διακόψει τη λειτουργία του. Εξάλλου η ΠΟΣΔΕΠ έχει εκδηλώσει τη συμπαράσταση της στα μέλη ΔΕΠ, στα οποία έχουν γίνει οι καταλογισμοί. Ακόμη σε πρόσφατη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφασίστηκε να μην επιτραπεί σε κανένα από τα μέλη αυτά να καταβάλουν χρήματα αφού, σύμφωνα πάντα με τη Σύγκλητο, οι δαπάνες που τους καταλογίστηκαν έγιναν καλώς και ακόμη ότι το πανεπιστήμιο δεν θα διεκδικήσει την επιστροφή των χρημάτων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εφαρμογής των καταλογισμών, η Σύγκλητος αποφάσισε το άνοιγμα λογαριασμού στο όνομα δύο ομότιμων καθηγητών και του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου Κρήτης, στον οποίο θα καταθέσουν όλα τα μέλη του πανεπιστημίου χρήματα προκειμένου να συγκεντρωθεί το ποσό των καταλογισμών.
Επειδή, αν δε δοθεί λύση στο πρόβλημα αυτό το Πανεπιστήμιο μπορεί να κλείσει από το Σεπτέμβριο, με δυσμενείς επιπτώσεις τόσο για τους φοιτητές όσο και για το ίδιο το ίδρυμα, όπως δήλωσε ο Πρύτανης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ.Υπουργός:
Τι προτίθεται να κάνει για την επίλυση του προβλήματος και αν προτίθεται να τροποποιήσει την εν λόγω ΚΥΑ, σύμφωνα με τα ζητούμενα από τη Σύγκλητο, προκειμένου να μην υπάρξει στο μέλλον παρόμοιο θέμα και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ