Κίνδυνος να χαθούν σημαντικά κονδύλια για το έργο «Οικοτουριστικές Διαδρομές Ν.Ηρακλείου» της περιοχής του Δήμου Αρχανών

Αριθμός πρωτ: 6450
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/3/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Κίνδυνος να χαθούν σημαντικά κονδύλια για το έργο «Οικοτουριστικές Διαδρομές Ν.Ηρακλείου» της περιοχής του Δήμου Αρχανών.

Ένα σημαντικότατο έργο για την περιοχή του Δήμου Αρχανών αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου και συγκεκριμένα το έργο «Οικοτουριστικές διαδρομές Ν.Ηρακλείου» που αποτελεί μέρος του ευρύτερου έργου «Οικολογικό Αρχαιολογικό Πάρκο Γιούχτα», κινδυνεύει να απενταχθεί από το πρόγραμμα «ΕΠ.ΑΝ 2000-2006» και να χαθούν όχι μόνο σημαντικά κοινοτικά κονδύλια, αλλά και να μην ολοκληρωθεί καν το εν λόγω έργο.
Σύμφωνα με επιστολή του Δημάρχου Αρχανών και βάσει Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ Δήμου Αρχανών και Υπουργείου Γεωργίας, μελέτες και έργα για την υλοποίηση των έργων που μνημονεύονται σε αυτήν, ανατίθενται από τον Δήμο, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και στην αναζήτηση χρηματοδότησης. Στην προσπάθεια ανεύρεσης χρηματοδότησης και με βάση το άρθ. 35 ΠΔ 410/95, ο Δήμος Αρχανών συνήψε Προγραμματική Σύμβαση με τον ΕΟΤ για την κατασκευή τμήματος του έργου, το οποίο όχι μόνο έχει δημοπρατηθεί αλλά και έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο.
Ωστόσο, αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί από τη Δ/νση Δασών Ηρακλείου για την εμπλοκή του ΕΟΤ στην κατασκευή του έργου, έχουν δημιουργήσει σοβαρότατες καθυστερήσεις στην έναρξη εργασιών εκτέλεσης του έργου από τον ανάδοχο.
Επειδή το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ανέρχεται στους 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο (03-11-06) και έχουν παρέλθει ήδη οι 5 μήνες, χωρίς να έχει γίνει καμία ενέργεια έως τώρα.
Επειδή, μέσα στο παραπάνω διάστημα, το έργο πρέπει να έχει αποπερατωθεί και να αποπληρωθεί, διαφορετικά ο Δήμος θα κληθεί να αποζημιώσει τον ανάδοχο για ένα έργο που δεν θα έχει γίνει.
Επειδή τα χρήματα του έργου που ανατέθηκε στον ΕΟΤ, με τίτλο «Οικοτουριστκές Διαδρομές Ν.Ηρακλείου», προέρχονται από το Γ΄ ΚΠΣ και αν το έργο δεν αποπερατωθεί στις συγκεκριμένες προθεσμίες, τα χρήματα αυτά θα χαθούν.
Επειδή η υπηρεσία της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου προσκρούει στο τυπικό μέρος της εκτέλεσης του έργου, δηλ. την εμπλοκή του ΕΟΤ, και όχι στη φύση των εργασιών.
Επειδή πρόκειται για ένα έργο που αποσκοπεί στην προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος μιας περιοχής ενταγμένης στο δίκτυο “Natura 2000”,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να επιληφθεί και να επιλύσει άμεσα το συγκεκριμένο πρόβλημα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της μη υλοποίησης ενός ζωτικής σημασίας για την περιοχή του Ηρακλείου έργου, και με δεδομένο το γεγονός ότι ο ΕΟΤ απρόσκοπτα υλοποιεί αντίστοιχα έργα και σε άλλες δασικές περιοχές της χώρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης