Κίνδυνος σημαντικής απώλειας παραγωγής από τη μαζική απόσυρση φυτοφαρμάκων

Αριθμός πρωτ: 14495
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Κίνδυνος σημαντικής απώλειας παραγωγής από τη μαζική απόσυρση φυτοφαρμάκων.

Τον κίνδυνο σημαντικής απώλειας της αγροτικής παραγωγής από μια μαζική απόσυρση φυτοφαρμάκων, και μάλιστα δίχως την άμεση αντικατάσταση ορισμένων δραστικών ουσιών που εμπεριέχουν, από άλλες πιο ήπιες, οι οποίες όμως είναι απολύτως απαραίτητες για την καλλιέργεια διαφόρων τομέων, επισημαίνει η ΠΑΣΕΓΕΣ.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Συνομοσπονδίας, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα γεωργικά φάρμακα, ενώ προχωράει σε βελτιώσεις για μια σειρά από εκκρεμή προβλήματα που αφορούν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, θα δημιουργήσει νέα σοβαρά προβλήματα σε μεγάλης οικονομικής, επαγγελματικής και κοινωνικής σημασίας αγροτικούς τομείς, όπως είναι το βαμβάκι, τα φρούτα, τα σιτηρά, οι πατάτες, οι τομάτες και κυρίως η ελαιοκαλλιέργεια, αν αποσυρθούν άκριτα και μαζικά γεωργικά φάρμακα.
Επίσης, από μια τέτοια εξέλιξη υπογραμμίζεται το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν μονοπωλιακές καταστάσεις σε κοινοτικό επίπεδο, με συνέπεια την αύξηση του κόστους καλλιέργειας και την αύξηση της εξάρτησης της αγροτικής παραγωγής, προοπτική που θα οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του κόστους των διατροφικών αγαθών.
Επειδή μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί, σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ, στον κίνδυνο της υποβαθμισμένης ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
Επειδή θα πρέπει να συνεκτιμηθεί σοβαρά και η επίπτωση στους Έλληνες καταναλωτές, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν εισαγόμενα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα από τρίτες χώρες, που απέχουν ωστόσο σημαντικά από τα κοινοτικά πρότυπα τοξικότητας και επικινδυνότητας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πώς πρόκειται να αντιμετωπίσει το όλο θέμα και αν προτίθεται να λάβει υπόψη τις επισημάνσεις της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών όσον αφορά τη μαζική απόσυρση φυτοφαρμάκων, χωρίς την άμεση αντικατάστασή τους από άλλα πιο ήπια για το περιβάλλον.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης