Καθησυχάζει το Υπ.Υποδομών για την διατήρηση της έδρας του ENISA στο Ηράκλειο.24/10/2011

Καθησυχάζει το Υπ.Υποδομών για την διατήρηση της έδρας του ENISA στο Ηράκλειο.
Απάντηση στον Μαν.Στρατάκη σχετικά με τις μεθοδεύσεις του Ευρωβουλευτή Chichester.

Απαντώντας στον βουλευτή Ηρακλείου κ.Μανόλη Στρατάκη, ο οποίος είχε φέρει στη Βουλή το σοβαρό θέμα με την απροκάλυπτη, επίσημη πρόταση του αρμόδιου εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Giles Chichester στην επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας για κλείσιμο του ENISA και δημιουργία ενός νέου Οργανισμού-UNISA(!), ο οποίος θα έχει, επίσης, ως αντικείμενο την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών αλλά θα εγκατασταθεί στις Βρυξέλλες, εξαιτίας της δήθεν «ακαταλληλότητας» της πόλης του Ηρακλείου, ο κ.Μαγκριώτης, ξεκαθαρίζει ότι “το Υπ.Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων απέδειξε διαχρονικά ότι δεν διαπραγματεύεται την έδρα του Οργανισμού στο Ηράκλειο Κρήτης, όπως αυτή καθορίστηκε με την απόφαση που πάρθηκε σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, στο περιθώριο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 12-13 Δεκεμβρίου 2003 και με τη μετέπειτα Απόφαση υπ’αριθμ.7744/83/06-02-2004 του τότε Υπ.Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 319Β/11-2-2004)”.
Και συνεχίζει:
“Με βάση τα παραπάνω, Υπ.ΥΠΟΜΕΔΙ προέβη, κατά το παρελθόν, σε όλες τις δέουσες ενέργειες και παρεμβάσεις και κατάφερε να αποτρέψει κάθε είδους προσπάθεια, επιβουλευόμενη τη διατήρηση της έδρας του ENISA στο Ηράκλειο Κρήτης. Το ίδιο πράξαμε ήδη και στην προκειμένη περίπτωση της απαράδεκτης εισήγησης του προαναφερόμενου ευρωβουλευτή.
Πιο συγκεκριμένα:
α. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ, κατά τις μέχρι τώρα συζητήσεις επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον και τη νέα εντολή-αρμοδιότητες του ENISA, είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε επανειλημμένα τα επιχειρήματα της χώρας μας, με αποκορύφωμα αυτό της μόνιμης εντολής (permanent mandate), να ανασκευάσουμε τους ισχυρισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να επιτύχουμε τη μεταστροφή αρκετών κρατών-μελών υπέρ των θέσεών μας, με αποτέλεσμα η προαναφερόμενη βασική θέση-επιδίωξη της χώρας μας για μόνιμη εντολή του ENISA να αποτελεί σήμερα την κρατούσα άποψη της πλειοψηφίας των κρατών-μελών.
Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της Επιτροπής, αλλά και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές.
β. Το κείμενο της έκθεσης Chichester, όπως αναμενόταν, περιέχει ορισμένα εξαιρετικά αρνητικά σημεία, όπως η έδρα του ENISA, για την οποία ο εν λόγω ευρωβουλευτής προτείνει μεταφορά στις Βρυξέλλες, η πρόταση αλλαγής του ονόματος του Οργανισμού από ENISA σε UNISA και η πρόβλεψη παροχής εξουσιοδότησης προς το ΔΣ του Οργανισμού, να δύναται να ανοίγει και να κλείνει Γραφεία Συνδέσμου ή Παραρτήματα κατά το δοκούν. Αμέσως μετά τη δημοσίευση της εν λόγω έκθεσης και στο πλαίσιο των εργασιών της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου, καταστήσαμε σαφή τη θέση μας προς την Πολωνική Προεδρία για το απαράδεκτο της εν λόγω έκθεσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το θέμα αυτό είναι εκτός συζήτησης, όταν η Προεδρία εξέφρασε την πρόθεσή της να το εισάγει προς συζήτηση και ζήτησε από τα κράτη-μέλη να αποστείλουν σχόλια για το “σχέδιο έκθεσης Chichester”.
γ. Με τη θέση μας αυτή τάχθηκαν και αρκετά κράτη-μέλη που κατηγόρησαν την Προεδρία ότι με τη στάση της αυτή αποδυναμώνει τη θέση του Συμβουλίου και ότι δεν έχει κανένα λόγο να φέρει προς συζήτηση ένα Σχέδιο Έκθεσης ενός ευρωβουλευτή, τη στιγμή μάλιστα που αυτή δεν συζητήθηκε ακόμη ούτε στην αρμόδια Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί, ότι το Υπουργείο Υποδομών, σε στενή συνεργασία με τη Μόνιμη Ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, επεξεργάστηκε θέσεις και επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και ενημέρωσε άμεσα τους έλληνες ευρωβουλευτές που συμμετέχουν στην ως άνω Επιτροπή, προκειμένου αυτοί να αντικρούσουν με επιτυχία το καθόλα απαράδεκτο σχέδιο έκθεσης Chichester κατά τη σχετική συζήτηση στην προαναφερόμενη Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
δ. Πέραν των ως άνω ενεργειών, το εν λόγω θέμα ετέθη για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης από την Ελλάδα σε συνεδρίαση του COREPER, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των Μονίμων Αντιπροσώπων των κρατών-μελών για τις εξελίξεις στη συζήτηση του θέματος ENISA στην προαναφερόμενη ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Η τοποθέτηση του έλληνα εκπροσώπου απέβλεπε στην ακύρωση της πρότασης της Προεδρίας να συζητηθεί στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου η έκθεση (draft report) του κ.Chichester και να σταλούν γραπτά σχέδια πάνω σε αυτό το κείμενο. Προς τούτο, τονίστηκε από ελληνικής πλευράς, ότι είναι διαδικαστικά άτοπο να έρχονται προς συζήτηση στο Συμβούλιο σχέδια εκθέσεων Ευρωβουλευτών, τα οποία μάλιστα δεν έχουν ακόμη ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άρα δεν αποτελούν ακόμη επίσημη, θεσμική θέση του. Την ελληνική αυτή θέση υποστήριξαν και άλλες αντιπροσωπείες, με αποτέλεσμα η Πολωνική Προεδρία να εξαιρέσει το “draft report” από τη συζήτηση της αρμόδιας ομάδας του Συμβουλίου.
ε. Είναι σαφές ότι με τις ίδιες συντονισμένες ενέργειες θα συνεχιστούν οι προσπάθειές μας σε κάθε επίπεδο και σε κάθε κατάλληλη χρονική στιγμή, προκειμένου όχι μόνο να μην ψηφιστεί η υπόψη έκθεση Chichester, αλλά και να γίνουν δεκτές στο ακέραιο οι θέσεις-απόψεις της χώρας μας κατά τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης Κανονισμού για το μέλλον του ENISA.
Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος της ερώτησης για τη δήθεν ακαταλληλότητα της πόλης του Ηρακλείου ως έδρας του ENISA θεωρούμε ότι το επιχείρημα είναι αβάσιμο.
Η καταλληλότητα της πόλης του Ηρακλείου κρίθηκε από την πρώτη στιγμή από την ελληνική κυβέρνηση που πήρε τη σχετική απόφαση και υποστηρίχθηκε προς κάθε πλευρά και σε όλους τους αποφασιστικούς τόνους. Τα βασικά μας επιχειρήματα ήταν και θα είναι ότι ο ENISA, εδρεύοντας στο Ηράκλειο, ευρίσκεται ανάμεσα σε κέντρα αριστεία, παγκοσμίου εμβέλειας, όπως το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και έχει μοναδικές ευκαιρίες συνεργασίας μαζί τους, προς προώθηση των καθηκόντων του, καθώς επίσης ότι το Ηράκλειο, συγκρινόμενο με έδρες άλλων Ευρωπαϊκών Οργανισμών, πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεδομένου μάλιστα ότι η ελληνική πολιτεία φρόντισε από την πρώτη στιγμή να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις άμεσης εγκατάστασης και καλής λειτουργίας του ENISA, με δωρεάν παραχώρηση ξεχωριστής πτέρυγας, με ανέγερση νέου κτιρίου, με λειτουργία Ευρωπαϊκού Σχολείου, με παροχή πληθώρας προνομίων και διευκολύνσεων του προσωπικού κτλ”.