Καθορισμός αυστηρού νομικού πλαισίου για τα μεταλλαγμένα

Αριθμός πρωτ: 8940
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός αυστηρού νομικού πλαισίου για τα μεταλλαγμένα.

Με ανακοίνωσή της η ΓΕΣΑΣΕ κατέστησε σαφή την ανάγκη λήψης μέτρων και τη σύσταση αυστηρότερου νομικού πλαισίου για τα γενετικά τροποποιημένα αγροτικά προϊόντα, αφού όπως τονίζει τα ελληνικά προϊόντα δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από τα μεταλλαγμένα.

Όπως επισημαίνεται από τη ΓΕΣΑΣΕ το προσεχές διάστημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για το θέμα των μεταλλαγμένων στη χώρα μας, αφού είναι υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου για τη συνύπαρξη συμβατικών και γενετικά τροποποιημένων αγροτικών προϊόντων.

Επειδή υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη συνεννόησης και ενιαίας προσπάθειας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη χώρα μας για τη συγκρότηση ενιαίας θέσης για τη βιοποικιλότητα ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προσεχή Μάιο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να υπάρξει ένα αυστηρό σχέδιο νόμου για τα γενετικά τροποποιημένα αγροτικά προϊόντα, δεδομένου ότι η ποιότητα των κρητικών αλλά και γενικότερα των αγροτικών προϊόντων στη χώρα μας δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από τα μεταλλαγμένα.

2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την στήριξη της θέσης της χώρας μας για την βιοποικιλότητα ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης