Καθορισμός μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Αριθμός πρωτ: 11743
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την διάθεση και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ο καθορισμός κριτηρίων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγείρει όλο και περισσότερα ερωτηματικά στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας μας σχετικά με το πώς θα εξασφαλιστεί η ποιότητα και η ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων , εάν και εφόσον υπάρξουν αυστηρές απαγορεύσεις σε παραδοσιακούς τρόπους φυτοπροστασίας.
Επειδή πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι φυτοπροστασίας των καλλιεργειών χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα και την ποσότητα των αγροτικών προϊόντων, που με τη σειρά τους θα επηρεάσουν τις τιμές των προϊόντων και κατά συνέπεια το εισόδημα των αγροτών.
Επειδή ο αγροτικός πληθυσμός τους Νομού Ηρακλείου όπως και ολόκληρης της χώρας έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια μεγάλη συρρίκνωση εάν όχι ελαχιστοποίηση του εισοδήματός του.
Επειδή στην απάντηση του Υπουργείου στην 14495/13-6-08 Ερώτησή μου για το ίδιο θέμα, κάνει αναφορά σε μελέτη των επιπτώσεων στην Ελληνική Γεωργία από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, χωρίς να προσδιορίζει τη θέση της ελληνικής Κυβέρνησης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου ο καθορισμός των κριτηρίων για τη διάθεση και τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων να είναι προς την κατεύθυνση, τόσο της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος όσο και της προστασίας των καλλιεργειών και του αγροτικού εισοδήματος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης