Καθορισμός τριών ζωνών φυτοπροστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αριθμός πρωτ: 730
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τριών ζωνών φυτοπροστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το διαχωρισμό της Κοινότητας σε τρεις ζώνες (βόρεια, κεντρική και νότια), προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπου τα φυτοφάρμακα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλα τα κράτη-μέλη της ίδιας ζώνης.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις η υποδιαίρεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρεις ζώνες έγκρισης και διάθεσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην εμπορία αγροτικών προϊόντων, ωστόσο ο μόνος περιοριστικός παράγοντας στη διακίνησή τους θα είναι τα ανώτατα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο σε μια ζώνη.
Επειδή ο διαχωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρεις ζώνες για την έγκριση και τη διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων προβλέπεται να συντελέσει στη μειώση του κόστους, της γραφειοκρατίας αλλά και στο χρόνο διακίνησης τέτοιων σκευασμάτων στην αγορά.
Επειδή, αναμένεται επίσης ότι με αυτό το σύστημα θα διασφαλιστεί η ισότητα των αγροτών, όσον αφορά την αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών τους ενώ παράλληλα δεν θα παρουσιάζεται κανένα πρόβλημα στη διακίνηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων ανάμεσα στις ζώνες,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου έγκαιρα και μεθοδευμένα να μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο από τους Έλληνες παραγωγούς, αφού πολλές φορές έχω επισημάνει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί του νησιού μας στην εμπορία των προϊόντων τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2) Πώς θα διευθετηθεί το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με παραγωγούς που αντιμετωπίζουν αυτής της μορφής τα προβλήματα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ