Καθυστέρηση στην προκήρυξη του προγράμματος προωρης συνταξιοδότησης των αγροτών

Αριθμός πρωτ: 18857
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/5/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση στην προκήρυξη του προγράμματος προωρης συνταξιοδότησης των αγροτών.

Στο μέτρο 1.1.3 του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» που αφορά την πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών, προβλέπονται δαπάνες για 6.000 συνταξιοδοτούμενους πρόωρα γεωργούς.
Επειδή βρισκόμαστε στον 3ο χρόνο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και δεν έχει γίνει καμία προκήρυξη μέχρι σήμερα.
Επειδή υπάρχει ο κίνδυνος, λόγω της αδράνειας που παρατηρείται, να χάσουν χιλιάδες αγρότες το δικαίωμα ένταξης στο μέτρο αυτό.
Επειδή, οι προαναφερθείσες δαπάνες προβλέπονται μόνο για γεωργούς και καθόλου για γεωργικούς εργάτες.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
1) Πότε θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών που προβλέπεται με το μέτρο 1.1.3 του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
2) Γιατί δεν έχουν συμπεριληφθεί στις προβλεπόμενες δαπάνες του μέτρου και οι γεωργικοί εργάτες.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης