Καμπανάκι για τους τυροκόμους ως προς την παραγωγή ΠΟΠ

Αριθμός πρωτ: 6611
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Καμπανάκι για τους τυροκόμους ως προς την παραγωγή ΠΟΠ.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών ορατός είναι ο κίνδυνος πολλές περιοχές της χώρας μας, συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης, να χάσουν το δικαίωμα επώνυμων προϊόντων ΠΟΠ στα κατά τόπους παραδοσιακά τυριά.
Επειδή σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών, πολλές παραδοσιακές κτηνοτροφικές μονάδες παρουσιάζουν προβλήματα τόσο υποδομών και ποιότητας όσο και στην παραγωγή γάλακτος από ξένες φυλές ζώων, γεγονός που αλλοιώνει τον παραδοσιακό χαρακτήρα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού τυριού.
Επειδή ο κίνδυνος να χαθεί το δικαίωμα επώνυμων προϊόντων ΠΟΠ στα παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα της Κρήτης θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες τόσο για τη φήμη των προϊόντων όσο και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των παραδοσιακών προϊόντων στη χώρα μας και μην υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει η Κρήτη το δικαίωμα για τα επώνυμα προϊόντα ΠΟΠ στα παραδοσιακά τυροκομικά της προϊόντα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης