Κατάργηση του Νόμου για την Τεχνική Εκπαίδευση ζητούν οι εκπαιδευτικοί

Αριθμός πρωτ: 1101
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατάργηση του Νόμου για την Τεχνική Εκπαίδευση ζητούν οι εκπαιδευτικοί.

Την κατάργηση του Νόμου 3475/06 που επέφερε τις δραματικές αλλαγές στην τεχνική εκπαίδευση ζητούν οι εκπαιδευτικοί.
Επανειλημμένα έχω επισημάνει την όξυνση των προβλημάτων στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση, τα οποία οφείλονται στην προχειρότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης των αποφάσεων του Υπουργείου, δίχως τη στάθμιση των υφιστάμενων αναγκών μαθητών και καθηγητών.
Με την 406/8-10-07 Ερώτησή μου υπογράμμισα εκ νέου μερικά από τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί, όπως οι δεκάδες ελλείψεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από τη μια πλευρά και η ανισοκατανομή από την άλλη, αφού σε ορισμένα σχολεία υπάρχει υπερπληθώρα εκπαιδευτικών με την ίδια ειδικότητα ενώ σε κάποια άλλα δεν υπάρχουν καθόλου εκπαιδευτικοί, η έλλειψη αναλυτικών προγραμμάτων στα περισσότερα μαθήματα, η έλλειψη νέων βιβλίων, η οποία ξεπερνά το 80%, με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των μαθητών των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και την απαξίωση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί ζητούν, μεταξύ άλλων, την κατάργηση όλων των σχολικών μονάδων που προσφέρουν σήμερα δευτεροβάθμια τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση και ανήκουν σε άλλα Υπουργεία (ΟΑΕΔ, ΟΤΕΚ, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης) και υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας. Ταυτόχρονα ζητούν την ακύρωση των αποφάσεων που δημιουργούν ίδιες ειδικότητες με τα ΕΠΑ.Λ. (Επαγγελματικά Λύκεια) του Υπουργείου Παιδείας στις ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματικές Σχολές) των Υπουργείων που δεν έχουν σχέση με την εκπαίδευση.
Επειδή επιτακτική είναι η ανάγκη ύπαρξης ειδικής ρύθμισης για τους μαθητές της Β΄ τάξης του Α΄ κύκλου των ΤΕΕ, που απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, αφού τα ΤΕΕ καταργήθηκαν.
Επειδή οι μαθητές αυτοί πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στην Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. με ειδικά μέτρα στήριξής τους, όπως επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί, και όχι να εγγράφονται στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ., χάνοντας 2 χρόνια φοίτησης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί σχετικά με την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων της τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, καθώς και αν προτίθεται να κάνει δεκτά τα αιτήματα και τις επισημάνσεις των εκπαιδευτικών που ζητούν, μεταξύ άλλων, και την κατάργηση του Ν. 3475/06.
2) Με ποια μέτρα προτίθεται να προβεί στην ουσιαστική αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ