Κατάρτιση και εφαρμογή εθνικού σχεδίου αποϊδρυματοποίησης για τα Άτομα με Αναπηρία

Αριθμός πρωτ: 715
Ημερομηνία: 15/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και εφαρμογή εθνικού σχεδίου αποϊδρυματοποίησης για τα Άτομα με Αναπηρία.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία με υπόμνημά της τονίζει ότι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας αποτελεί η κατάρτιση και η εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου αποϊδρυματοποίησης, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στα σημερινά κοινωνικά δεδομένα και δεν θα επιτρέπει στα Άτομα με Αναπηρία να ζουν σε κατάσταση κοινωνικού εγκλεισμού, είτε στα ιδρύματα της χώρας είτε στα ίδια τους τα σπίτια.
Η κατάρτιση ενός τέτοιου σχεδίου πρέπει να βασίζεται στην αναδιοργάνωση και τον επαναπροσδιορισμό των δομών κλειστής περίθαλψης που υπάρχουν στη χώρα μας, στην ανάπτυξη υποστηρικτικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την παραμονή των ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία δομών Προστατευόμενης Διαβίωσης, Ημιαυτόνομης Διαβίωσης και Αυτόνομης Διαβίωσης.
Επειδή η κατάρτιση και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αποϊδρυοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα ΑΜΕΑ μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα Άτομα με Αναπηρία στο Νομό Ηρακλείου αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί άμεσα στην κατάρτιση και στην εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου αποϊδρυματοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Άτομα με Αναπηρία της χώρας μας, προκειμένου να μην ζουν σε κατάσταση εγκλεισμού τόσο στα ιδρύματα όσο και στα σπίτια τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ