Κατάφωρη αδικία στις αποσπάσεις συζύγων μελών διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ και ΤΕΙ

Αριθμός πρωτ: 1978
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατάφωρη αδικία στις αποσπάσεις συζύγων μελών διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Έντονα διαμαρτύρονται μέλη του Διδακτικού Προσωπικού των ΑΕΙ και των ΤΕΙ για την κατάφωρη αδικία που επήλθε με την πρόσφατη ψήφιση ρύθμισης σχετικής με τις αποσπάσεις των συζύγων των διδασκόντων σε περιφερειακά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Όπως επισημαίνουν το 2002 είχε ψηφισθεί σχετική ρύθμιση (παρ. 4, αρθρ. 6, Ν. 3027/2002) η οποία προέβλεπε τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση απόσπασης στους διδάσκοντες των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται μόνο εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, σε αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα της πόλης, όπου είναι η έδρα του τμήματος ή του Παραρτήματος.
Ωστόσο, αν και η νέα νομοθετική ρύθμιση απέβλεπε στο να επεκτείνει αυτή τη δυνατότητα σε όλους, τελικά εισάγει ιδιαίτερα δυσμενείς ρυθμίσεις για τους / τις συζύγους των διδασκόντων σε περιφερειακά ιδρύματα, αφού πλέον η απόσπαση δεν γίνεται ειδικά σε σχολεία της πόλης όπου εργάζονται οι σύζυγοί τους, αλλά γενικά «σε σχολικές μονάδες του ΠΥΣΠΕ και του ΠΥΣΔΕ του Νομού, όπου είναι η έδρα του Τμήματος ή του Παραρτήματος», τις οποίες μπορεί να χωρίζουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις και έντονες γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες.
Επειδή οι διδάσκοντες των ΑΕΙ και ΤΕΙ κάνουν λόγο για σκληρή τιμωρία και αναστάτωση της οικογενειακής ζωής τους, αναφέροντας και συγκεκριμένα παραδείγματα.
Επειδή επείγει η άμεση αποκατάσταση της αδικίας που έχει γίνει, καθώς, εντός των αμέσως επόμενων εβδομάδων, επίκειται να γίνουν οι τοποθετήσεις των ήδη αποσπασμένων εκπαιδευτικών, μεταξύ των οποίων και των συζύγων των διδασκόντων σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να άρει την αδικία που επήλθε σε βάρος των διδασκόντων σε περιφερειακά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και είτε να επαναφέρει τη διατύπωση που υπήρχε στην παρ. 4, αρθρ. 6 του Ν. 3027/2002, είτε να προβεί στην τροποποίηση της προσφάτως ψηφισθείσας ρύθμισης, διαγράφοντας τη φράση «του ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ του νομού» και αντικαθιστώντας τη με τη φράση «της πόλης».

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης