Καταβολή στρεμματικής ενίσχυσης στους παραγωγούς οινοσταφύλων

Αριθμός πρωτ: 13435
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Καταβολή στρεμματικής ενίσχυσης στους παραγωγούς οινοσταφύλων.

Με την 11826/12-5-08 Ερώτησή μου, είχα αναφερθεί στο ζήτημα της ενίσχυσης των αμπελουργών που διαθέτουν οινάμπελα, με το ποσό των 300 ευρώ, ανά στρέμμα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συνέχιση της αμπελοκαλλιέργειας και να μην αναγκαστούν οι παραγωγοί οινοσταφύλων να τα εγκαταλείψουν και να προβούν σε μαζικές εκριζώσεις.
Την πρόταση αυτή υποστηρίζει και ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου αλλά και οι οινοποιοί όλης της χώρας, με αφορμή την επεξεργασία δράσεων για την αξιοποίηση των πιστώσεων του Εθνικού Φακέλου, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) αμπελοοινικού τομέα.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου προτείνει επίσης, μεταξύ άλλων, την οικονομική ενίσχυση των αναδιαρθρώσεων, καθώς και της προώθησης και προβολής των ελληνικών κρασιών στις αγορές τρίτων χωρών.
Επειδή τα ποσά που δεν θα απορροφούνται από το πρόγραμμα στήριξης (Εθνικοί Φάκελοι) θα χάνονται και δεν θα υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες δράσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να συμπεριλάβει στον Εθνικό Φάκελο τις προτάσεις του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, προκειμένου να καταβάλλεται στους παραγωγούς οινοσταφύλων στρεμματική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ, αλλά και να προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για τις αναδιαρθρώσεις, καθώς και για την προώθηση και προβολή των ελληνικών κρασιών στις αγορές τρίτων χωρών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης