Καταγγελία εκπαιδευτικών για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων στην εφαρμογή της δράσης «Γονείς.gr»

Αριθμός πρωτ: 7141
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Καταγγελία εκπαιδευτικών για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων στην εφαρμογή της δράσης «Γονείς.gr».

Την έντονη αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας προκαλεί η μεθόδευση από την πλευρά του Υπουργείου για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων στην υλοποίηση της δράσης «Γονείς.gr» καθώς, ενώ η προετοιμασία της δράσης θα γίνει από το δημόσιο σχολείο, η επιμόρφωση των γονέων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στη χρήση του διαδικτύου θα γίνει τελικά από ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Επειδή η επιμόρφωση των πολιτών, ιδιαίτερα δε των γονέων που έχουν μαθητές, στη σωστή χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, που η Πολιτεία έχει χρέος να αντιμετωπίσει με σύνεση και υπευθυνότητα.
Επειδή η αξιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών επιμόρφωσης που έχουν συσταθεί γι’ αυτόν τον σκοπό ειναι αναγκαία και όχι η εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί του Νομού Ηρακλείου αντιδρούν με τη στάση του Υπουργείου, να παρακάμψει τους δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου που έχουν συσταθεί για την κάλυψη των αναγκών επιμόρφωσης, προς χάριν της εξυπηρέτησης ιδιωτικών επιχειρήσεων, όσον αφορά την υλοποίηση της δράσης «Γονείς.gr»,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου η υλοποίηση της δράσης «Γονείς.gr» και η επιμόρφωση των γονέων στη χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών να γίνει από τις δημόσιες υπηρεσίες επιμόρφωσης όπως είναι ΙΔΕΚΕ, ΝΕΛΕ κ.λ.π., και όχι από ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης