Καταγγελία Πανελλήνιας Ένωσης Άνεργων και Συμβασιούχων Γεωπόνων για «δανεισμό» υπαλλήλων του Υπουργείου στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αριθμός πρωτ: 3457
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/8/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Καταγγελία Πανελλήνιας Ένωσης Άνεργων και Συμβασιούχων Γεωπόνων για «δανεισμό» υπαλλήλων του Υπουργείου στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ένωση Άνεργων και Συμβασιούχων Γεωπόνων (Π.Ε.Α.Σ.ΓΕ.) καταγγέλλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη συνέχιση μιας πρακτικής, η οποία δεν συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου, αλλά συγκαλύπτει μόνο το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται από τους άνεργους και συμβασιούχους γεωπόνους, το σοβαρό και δύσκολο ελεγκτικό έργο του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιείται τη φετινή χρονιά με τη συνδρομή και μονίμων υπαλλήλων, προερχομένων από τα νεοσύστατα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, μια τέτοια πρακτική ουδόλως προβλέπεται από το Ν.3399/2005, που συνέστησε τα ΤΟΚΑΑ, με σκοπό την επιστημονική, επαγγελματική και τεχνολογική στήριξη και πληροφόρηση των αγροτών.
Επειδή ο «δανεισμός» υπαλλήλων των ΤΟΚΑΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει κανένα νομοθετικό έρεισμα, αλλά έχει ως αιτία την προφανή έλλειψη προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη στιγμή που και τα ΤΟΚΑΑ είναι υποστελεχωμένα.
Επειδή ουσιαστική λύση στο πρόβλημα της δυσλειτουργίας και της αναποτελεσματικότητας λόγω έλλειψης προσωπικού, θα δώσει μόνο η άμεση προκήρυξη θέσεων μόνιμου και εποχιακού προσωπικού, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ΑΣΕΠ,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να δώσουν τέλος στην ανορθόδοξη πρακτική «δανεισμού» υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και συγκεκριμένα των ΤΟΚΑΑ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκηρύσσοντας άμεσα όλες τις απαιτούμενες θέσεις μόνιμου και εποχιακού προσωπικού, σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου καθώς και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης