Καταγγελία των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Υπαλλήλων των Περιφερειών της χώρας για διατήρηση των μισθολογικών ανισοτήτων παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις

Αριθμός πρωτ: 1156
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/8/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Καταγγελία των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Υπαλλήλων των Περιφερειών της χώρας για διατήρηση των μισθολογικών ανισοτήτων παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις.

Με Υπόμνημά της προς όλους τους αρμόδιους φορείς, η Διαπαραταξιακή-Διαπραγματευτική Επιτροπή των 13 Πρωτοβάθμιων Συλλόγων των Περιφερειών της χώρας καταγγέλλει την απαράδεκτη αθέτηση, από την πλευρά της Κυβέρνησης, της δρομολογηθείσας συμφωνίας, με αντικείμενο την άρση των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ υπαλλήλων των Περιφερειών και υπαλλήλων των Υπουργείων.
Όπως τονίζεται, η αδικία που υπήρχε εξαιτίας των σημαντικά υπολειπόμενων αμοιβών των υπαλλήλων των Περιφερειών, περιορίστηκε σημαντικά με τον Ν. 3016/2002, ωστόσο οι μισθολογικές ενισχύσεις που έχουν γίνει έκτοτε, είτε με τη χορήγηση νέων επιδομάτων είτε με τις αυξήσεις των υφισταμένων, δεν ίσχυσαν και για τους υπαλλήλους των Περιφερειών. Το αποτέλεσμα είναι ότι ξαναδημιουργήθηκαν, ακόμη και επαυξήθηκαν, οι μισθολογικές ανισότητες που ξεπερνούν ακόμη και το 100% των κατώτερων τακτικών αποδοχών.
Η κοινή συμφωνία πολιτικής ηγεσίας και εργαζομένων που επιτεύχθηκε πρόσφατα, δημιούργησε εύλογες προσδοκίες στους εργαζομένους των Περιφερειών, για κατάθεση σχετικής ρύθμισης στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
Ωστόσο, το τελικό σχέδιο νόμου που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη προκειμένου να περιοριστούν οι μισθολογικές ανισότητες.
Επειδή οι υπάλληλοι των Περιφερειών έχουν ξεπεράσει πλέον το όριο της οικονομικής αντοχής τους, καταγγέλλουν με έντονο τρόπο τον εμπαιγμό της Κυβέρνησης και την αθέτηση των υποσχέσεών της και απειλούν με κινητοποιήσεις για την ικανοποίηση των οικονομικών τους αιτημάτων,
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να τηρήσουν την επιτευχθείσα συμφωνία και να συμπεριλάβουν στο σχέδιο νόμου την αποκατάσταση της μισθολογικής αδικίας που υφίστανται οι υπάλληλοι των Περιφερειών της χώρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης