Καταγγελίες γιατρών του ΙΚΑ Ηρακλείου για λάθη και παραλείψεις της Διοίκησης

Αριθμός πρωτ: 951
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Καταγγελίες γιατρών του ΙΚΑ Ηρακλείου για λάθη και παραλείψεις της Διοίκησης.

Έντονα διαμαρτύρεται ο Σύλλογος Γιατρών ΙΚΑ Ηρακλείου για το ποσό των 900 ευρώ, τα οποία καλείται να επιστρέψει ο κάθε γιατρός του Ηρακλείου, σχετικά με τις υπερωρίες του δεύτερου εξαμήνου του 2005, απόρροια, όπως υπογραμμίζουν, των σημαντικών λαθών και παραλείψεων της Διοίκησης του Ιδρύματος.
Ο Σύλλογος επισημαίνει πως δεν θα επιτρέψει να γίνουν οι γιατροί του Ηρακλείου τα εξιλαστήρια θύματα των διοικούντων, που ενώ τους κατέβαλαν τα ποσά πληρωμής των συγκεκριμένων υπερωριών, όπως έγινε σε όλους τους Νομούς της χώρας, μετά διαπίστωσαν ότι αυτά δεν είχαν εγκριθεί από τον πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Επειδή, όπως υπογραμμίζουν, αμείλικτα ερωτηματικά γεννώνται για το πώς το ΙΚΑ έφτασε στο σημείο να καταβάλει υπερωρίες δίχως να έχει εξασφαλίσει την υπογραφή του παρέδρου.
Επειδή ο κάθε γιατρός καλείται να επιστρέψει 900 ευρώ δίχως να έχει ο ίδιος το παραμικρό μερίδιο ευθύνης και ενώ πουθενά στην υπόλοιπη χώρα δεν παρατηρήθηκε ανάλογο πρόβλημα.
Επειδή ο Σύλλογος Γιατρών ΙΚΑ Ηρακλείου είναι αποφασισμένος να αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις, τόσο νομικά όσο και συνδικαλιστικά, προκειμένου οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν για τις πράξεις και τις παραλείψεις τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να δώσει εντολή αφενός για την εις βάθος διερεύνηση της υπόθεσης προκειμένου να αποδοθούν οι τυχόν διοικητικές ευθύνες και αφετέρου για τη μη επιστροφή του ποσού των 900 ευρώ που αφορά στις υπερωρίες του δεύτερου εξαμήνου του 2005 των γιατρών του ΙΚΑ Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ