Καταγγελίες για προχειρότητα στους ελέγχους προκηρύξεων εποχικού προσωπικού από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Αριθμός πρωτ: 17483
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Καταγγελίες για προχειρότητα στους ελέγχους προκηρύξεων εποχικού προσωπικού από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Η Πανελλήνια Ένωση Ανέργων και Συμβασιούχων Γεωπόνων (ΠΕΑΣΓΕ) με επιστολή της, διαμαρτύρεται έντονα για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από την αρμόδια Διεύθυνση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού του ΑΣΕΠ στην προκήρυξη για πρακτική άσκηση (αγροτικό) ΠΕ Γεωπόνων και λοιπών ειδικοτήτων γεωτεχνικών (Αρ.πρωτ. 348178/21-12-2007 της Δ/νσης Διοικ. Προσωπικού Ιδ. Δικαίου, Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Διοικ. Υποστήριξης).
Τα αποτελέσματα εκδόθηκαν από τη Δ/νση Διοικ. Προσωπικού Ιδιωτ. Δικαίου στα μέσα Δεκεμβρίου του 2008 και οι Προσλήψεις των επιτυχόντων ξεκίνησαν από τον Ιανουάριο του 2009.
Όπως αναφέρει στην επιστολή της η ΠΕΑΣΓΕ, αντί να θεωρηθεί σε όλους τους καταταγέντες σαν κριτήριο κατάταξης ο βαθμός πτυχίου όπως οριζόταν στην προκήρυξη, θεωρήθηκε σαν κριτήριο κατάταξης ο βαθμός Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών για όσους κατείχαν μεταπτυχιακό.
Το αποτέλεσμα αυτού του σφάλματος, σύμφωνα με την ΠΕΑΣΓΕ, μετά τον έλεγχο που έγινε από τη Διεύθυνση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού του ΑΣΕΠ και μετά από τρεις τουλάχιστον μήνες οριστικοποίησης του Πίνακα Κατάταξης και τις προσλήψεις, είναι να απολύουν προσληφθέντες γεωτεχνικούς και να επανατοποθετούν άλλους.
Επειδή είναι απαράδεκτο να απολύονται γεωτεχνικοί εκ των υστέρων, πληρώνοντας λάθη και παραλείψεις της αρμόδιας Δ/νσης του ΑΣΕΠ.
Επειδή οι άνεργοι γεωπόνοι διαμαρτύρονται για την αντιμετώπισή τους από την πολιτεία, η οποία οφείλει να μεριμνά για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ.Υπουργοί
Σε ποιές ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των προσληφθέντων με την προαναφερθείσα προκήρυξη καθώς και πώς θα διασφαλίσουν την αποφυγή παρόμοιων παραλείψεων και λαθών στο μέλλον.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης