Καταγγελίες για υποβάθμιση ρόλου Εργοθεραπείας από το ΙΚΑ και καταστρατήγηση του επαγγελματικού ρόλου των Εργοθεραπευτών

Αριθμός πρωτ: 6506
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Καταγγελίες για υποβάθμιση ρόλου Εργοθεραπείας από το ΙΚΑ και καταστρατήγηση του επαγγελματικού ρόλου των Εργοθεραπευτών.

Με την 588/12-2-08 Επίκαιρη Ερώτησή μου είχα επισημάνει τη μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία που υπέστησαν οικογένειες στο Νομό Ηρακλείου που έχουν παιδιά με αναπηρία ηλικίας μέχρι 18 χρόνων, εξ’ αιτίας της ανάλγητης συμπεριφοράς της Πολιτείας, αφού επιτροπή εξ Αθηνών του ΙΚΑ προέβαινε σε περικοπές κάθε μορφής παροχών των ατόμων με αναπηρία, ανεξαρτήτως των πραγματικών αναγκών.
Συγκεκριμένα, κλιμάκιο του ΙΚΑ, κατόπιν ολιγόλεπτης αξιολόγησης των θεραπευτικών αναγκών των παιδιών με αναπηρία, παρείχε έντυπες γνωματεύσεις, οι οποίες δεν αφορούσαν στην ορθή αξιολόγηση και διάγνωση των περιστατικών, αλλά σε περαιτέρω περικοπές των μηνιαίων δαπανών για εργοθεραπεία στο ποσό των 24,60 ευρώ μηνιαίως από τα 73,80 ευρώ που δίδονταν επί σειρά ετών.
Έπειτα από την παρέμβαση του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Δικαίωμα στη ζωή», καταγγελίες πολιτών, καθώς και των ρεπορτάζ των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ορισμένες από τις γνωματεύσεις διορθώθηκαν προκειμένου να διατηρηθούν οι παροχές στο ποσό των 73,80 ευρώ για σημαντικό αριθμό παιδιών, όμως η απόδοση δαπάνης εργοθεραπείας μειώθηκε στα 24,60 ευρώ ή καταργήθηκε.
Επειδή οι γονείς και τα παιδιά είναι αγανακτισμένοι αφού υφίστανται τις συνέπειες μιας ανάλγητης αντιμετώπισης από την Πολιτεία.
Επειδή οι Εργοθεραπευτές υπογραμμίζουν πως το ΙΚΑ εκμεταλλεύεται για άλλη μια φορά το πεπαλαιωμένο περιεχόμενο του κρατικού τιμολογίου (ΠΔ 157/91), καθώς και τις θεσμικές – γνωμοδοτικές παραλείψεις και τα κενά της νομοθεσίας για τις υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Επειδή ο Σύλλογος Εργοθεραπευτών Κρήτης καταγγέλλει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς υποβαθμίζει το ρόλο της εργοθεραπείας στην εκπαίδευση και αποκατάσταση των παιδιών και ενηλίκων ΑμεΑ, καταστρατηγεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των Εργοθεραπευτών, ενισχύει πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος τους και κυρίως υιοθετεί σχήματα θεραπευτικής παρέμβασης για τα ΑμεΑ αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Αν είναι σε γνώση τους αυτή η τακτική των υπηρεσιών του ΙΚΑ, με ποιο αιτιολογικό γίνονται αυτές οι πρόσθετες γνωματεύσεις και περικοπές για τα άτομα με αναπηρία του Νομού Ηρακλείου και ποιες σκοπιμότητες ή συμφέροντα εξυπηρετούνται από αυτές τις απάνθρωπες πρακτικές όταν είναι γνωστό ότι η Πολιτεία χορηγεί τα ελάχιστα σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες.
2) Τι απαντούν στις καταγγελίες του Συλλόγου Εργοθεραπευτών Κρήτης για υποβάθμιση του ρόλου της εργοθεραπείας στην εκπαίδευση και αποκατάσταση των παιδιών και ενηλίκων ΑμεΑ, για καταστρατήγηση των επαγγελματικών δικαιώματα των Εργοθεραπευτών, την ενίσχυση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος τους και, κυρίως, την υιοθέτηση σχημάτων θεραπευτικής παρέμβασης για τα ΑμεΑ αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητας από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ