Καταγγελίες εργαζομένων για κατάρρευση συστήματος λειτουργίας Βενιζέλειου Νοσοκομείου με στόχο την πλήρη ιδιωτικοποίησή του

Αριθμός πρωτ: 15415
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ : Καταγγελίες εργαζομένων για κατάρρευση συστήματος λειτουργίας Βενιζέλειου Νοσοκομείου με στόχο την πλήρη ιδιωτικοποίησή του.

Την πλήρη αποδιοργάνωση τόσο των υγειονομικών όσο και των διοικητικών υπηρεσιών του Βενιζελείου, με αποτέλεσμα τίποτα να μη μπορεί να δουλέψει σωστά και όλο το σύστημα λειτουργίας να οδηγείται σε κατάρρευση, καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου.
Σύμφωνα με το Σύλλογο, στα χρόνια προβλήματα του Βενιζελείου, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η έλλειψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, η έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών, η έλλειψη χώρου υγιεινής εργαζομένων και ασθενών, η έλλειψη βοηθητικών χώρων, η ανικανότητα απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων για προγράμματα του Νοσοκομείου, η αδυναμία πληρωμής των δεδουλευμένων εφημεριών και υπερωριών ιατρικού και λοιπού προσωπικού κλπ.
Επειδή οι καταγγελίες των εργαζομένων είναι σοβαρές και πρέπει άμεσα να εξεταστούν και να απαντηθούν.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω αναφερθεί στην κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που οδηγεί τους ασθενείς σε αναγκαστική στροφή προς τον ιδιωτικό τομέα υγείας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να δώσει άμεσα λύσεις στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπως αυτά επισημαίνονται από τον Σύλλογο Εργαζομένων, για να μην οδηγηθεί σε πλήρη κατάρρευση το όλο σύστημα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης