Καταγγελίες και αιτήματα του ειδικού προσωπικού ασφαλείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου

Αριθμός πρωτ: 6505
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Καταγγελίες και αιτήματα του ειδικού προσωπικού ασφαλείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου.

Ο θεσμός του ειδικού προσωπικού ασφαλείας συμβάλλει αποφασιστικά στην περιφρούρηση των εγκαταστάσεων, της περιουσίας και του προσωπικού των οργανισμών στους οποίους απασχολούνται τα στελέχη του. Ιδιαίτερα για τα νοσοκομεία είναι μεγάλη η χρησιμότητά του, όπως συμβαίνει κατεξοχήν με το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, στο οποίο το προσωπικό ασφαλείας έχει κληθεί κατά καιρούς να αντιμετωπίσει ουκ ολίγα περιστατικά βίας κατά τις ημέρες εφημερίας, διατρέχοντας σοβαρό κίνδυνο ακόμη και τραυματισμού.
Παρά τη σημασία του για την ομαλή λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης, που σημαίνει ότι πολλές φορές μπορεί ακόμη και μόνο ένα άτομο σε κάθε βάρδια να είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια ολόκληρου του νοσοκομείου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων του και τη διαφύλαξη της σωματικής του ακεραιότητας.
Παράλληλα, η σημερινή διοίκηση φαίνεται να παραβλέπει τον ιδιαίτερο ρόλο του προσωπικού ασφαλείας και του αναθέτει διαφορετικά καθήκοντα, τη στιγμή μάλιστα που η ανάθεση και ανάληψη αλλότριων καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
Επειδή σύμφωνα με το ειδικό προσωπικό ασφαλείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου αυτές οι αποφάσεις της διοίκησης υπονομεύουν την εκπλήρωση του έργου του και καθιστούν ακόμη δυσμενέστερο το πρόβλημα της ελλιπούς στελέχωσης της υπηρεσίας.
Επειδή, παράλληλα, το προσωπικό ασφαλείας διαμαρτύρεται για τη μισθολογική του αντιμετώπιση, που δεν συνάδει με τη φύση των καθηκόντων του.
Επειδή για ζητήματα όπως την υπηρεσιακή εξέλιξη και τη νομιμότητα της χρήσης κατασταλτικών μεθόδων και οργάνων επικρατεί άγνοια, που καθιστά ακόμη δυσκολότερη την εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να παρέμβουν με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της ελλιπούς στελέχωσης του Βενιζελείου Νοσοκομείου με ειδικό προσωπικό ασφαλείας, καθώς και για την ανάθεση σε αυτό καθηκόντων αποκλειστικά στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
2) Εάν προτίθενται, και με ποια μέτρα, να διευθετήσουν τα μισθολογικά και υπηρεσιακά ζητήματα του προσωπικού ασφαλείας, καθώς και να καταστήσουν σαφή τον ακριβή προσδιορισμό των καθηκόντων του.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ