Καταγγελίες καταναλωτών για τους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας

Αριθμός πρωτ: 11180
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Καταγγελίες καταναλωτών για τους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας .

Πυκνώνουν οι καταγγελίες των καταναλωτών για τις αυθαιρεσίες και τις παρανομίες στις οποίες προβαίνουν οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας που εισήλθαν στην αγορά μετά την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν καταγγελίες για εξαπάτηση, για μη παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, για αυθαίρετη σύνδεση με τους εναλλακτικούς παρόχους, δίχως τη συναίνεση των καταναλωτών και δίχως την υπογραφή των νόμιμων συμβάσεων, για άρνηση διακοπής συνδέσεων από την πλευρά των εταιρειών κτλ.
Επειδή οι καταναλωτές πρέπει να προστατευθούν και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους, ενώ ζητούν την εφαρμογή του Ν. 2251/94 χωρίς παρεκκλίσεις και αυθαίρετες ερμηνείες.
Επειδή, επίσης, ζητούν τη θεσμοθέτηση Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους καταναλωτές, ο οποίος θα δεσμεύει όλους τους παρόχους, ώστε να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες και να σέβονται τα δικαιώματά τους.
Επειδή και με παλαιότερες Ερωτήσεις μου έχω θέσει το ζήτημα της προστασίας των καταναλωτών από τις αυθαιρεσίες και τις παρανομίες στις οποίες προβαίνουν οι διάφορες εταιρείες παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, με σκοπό το κέρδος,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να προστατευθούν οι καταναλωτές από τις αυθαιρεσίες και τις παρανομίες, στις οποίες προβαίνουν οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και αν προτίθεται να εισηγηθεί τη θεσμοθέτηση Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους καταναλωτές, ο οποίος θα δεσμεύει όλους τους εναλλακτικούς παρόχους, ώστε να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες και να σέβονται τα δικαιώματά τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης