Καταγγελίες πολιτών για καταχρηστικές χρεώσεις τραπεζών για το Κτηματολόγιο

Αριθμός πρωτ: 9733
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Καταγγελίες πολιτών για καταχρηστικές χρεώσεις τραπεζών για το Κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Συνήγορου του Καταναλωτή (ΣτΚ), οι χρεώσεις των τραπεζών σε δανειολήπτες στεγαστικών , αλλά και άλλων δανείων για την εγγραφή εμπράγματων δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο είναι καταχρηστικές, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Τα έξοδα και τα τέλη καταχώρησης εμπράγματων δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο που παρακρατούν οι τράπεζες από τους δανειολήπτες είναι υψηλά, καθώς ανέρχονται στα 105 ευρώ, εκ των οποίων τα 35 ευρώ αφορούν το τέλος εγγραφής και τα 70 ευρώ διάφορα έξοδα, όπως αναφέρουν οι πολίτες.
Επειδή οι αναφορές των δανειοληπτών προς το Συνήγορο του Καταναλωτή είναι συχνές και εκφράζεται η έντονη απόγνωση τους, καθώς οι τράπεζες προβαίνουν στην αφαίμαξή τους με επιπλέον έξοδα και χρεώσεις στα χρήματα που ζητούν για να αντεπεξέλθουν στις διάφορες υποχρεώσεις τους.
Επειδή τα νοικοκυριά στο Νομό Ηρακλείου, όπως και ολόκληρης της χώρας, νιώθουν απροστάτευτα αφού στον αγώνα που δίνουν προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις διάφορες υποχρεώσεις τους καταφεύγουν στο δανεισμό από τις τράπεζες, οι οποίες τους επιβαρύνουν με επιπλέον έξοδα και τέλη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου οι τράπεζες να μην επιβάλουν στους δανειολήπτες επιπλέον χρεώσεις για τέλη και έξοδα εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης