Καταγγελίες ΤΕΕ για τους Δαιδαλώδεις Γραφειοκρατικούς Μηχανισμούς στην υλοποίηση του 4ου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης 2007-2013

Αριθμός πρωτ: 9839
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Καταγγελίες ΤΕΕ για τους Δαιδαλώδεις Γραφειοκρατικούς Μηχανισμούς στην υλοποίηση του 4ου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης 2007-2013.

Τους δαιδαλώδεις γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, οι οποίοι δεν θα επιτρέψουν την ομαλή υλοποίηση του 4ου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης, κατήγγειλε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με αφορμή το Σχέδιο Νόμου για τις διαχειριστικές αρχές του ΕΣΠΑ.
Το ΤΕΕ κάνει λόγο για μια βαριά παράλληλη δημόσια διοίκηση, με ημερομηνία λήξης το τέλος του προγράμματος, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες τόσο στην οικονομία όσο και στην ανεργία της χώρας.
Σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο, για την υλοποίηση του 4ου ΕΣΠΑ προβλέπονται 11 Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, 13 ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης στις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας, 13 Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Περιφέρειας και ένας για την «Κοινωνία της Πληροφορίας», 3 κεντρικές επιτροπές, όπως επίσης η δυνατότητα σύστασης άγνωστου αριθμού επιτροπών και ομάδων εργασίας. Για την υλοποίηση, δε, όλων αυτών των μηχανισμών ελέγχου απαιτούνται 2 Προεδρικά Διατάγματα και 130 Υπουργικές Αποφάσεις.
Επειδή, όπως επισημαίνει το ΤΕΕ, δεν αναβαθμίζονται οι αυτοδιοικητικοί μηχανισμοί και οι υφιστάμενες διοικητικές υπηρεσίες, ούτε διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η καταπολέμηση της ευνοιοκρατίας στη στελέχωση των υπηρεσιών, αντίθετα δημιουργούνται νέες «ειδικές υπηρεσίες», με συνέπεια να διαιωνίζεται ο δυϊσμός της δημόσιας διοίκησης.
Επειδή σύμφωνα με το Τ.Ε.Ε, πολλά προβλήματα πρέπει να επιλυθούν πριν η χώρα μας βρεθεί αντιμέτωπη με γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, οι οποίοι δεν θα επιτρέψουν τόσο την απορρόφηση κονδυλίων όσο και την καλύτερη αξιοποίησή τους με τρόπο ώστε να υπάρξουν πολλαπλασιαστικά οφέλη

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου αφενός να απλουστευθούν οι διαδικασίες και να ενισχυθεί η διαφάνεια και αφετέρου να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση του 4ου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης 2007-2013 .

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης